Available courses


Ohjelmoimalla osalliseksi - Digitaalista tasa-arvoa ohjelmoinnin keinoin -täydennyskoulutuksen verkkoympäristö.
Tällä kurssilla syvennytään lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Jakaannumme pienryhmiin, joissa työskennellään koko koulutuksen ajan. Avaamme aina yhden jakson kerrallaan, jotta pysymme samassa tahdissa. Opiskelun iloa! Webinaarien aikataulut ja aiheet Aloituswebinaari:&…

Perusopetuksen henkilöstölle suunnattu 6 op laajuinen täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on ohjata ala- ja yläkoulunopettajia tukemaan oppilaiden hyvinvointia positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen opetuksen keinoin.
Koulutuksessa perehdytään lapsilähtöiseen kirjoittamiseen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti sekä perehdytään kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. Koulutus koostuu verkkoluennosta, verkkoklinikasta, videoalustuksista ja oppimiste…
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen henkilöstölle suunnattu 5 op laajuinen täydennyskoulutus. Kolmeen eri osioon jaetussa koulutuksessa osallistujia ohjataan tunnistamaan ja tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä tuen tarpeita sekä kiinnittämään huomiota omaan jaksamiseensa opettajina. Ta…
Arvioimaan! III koulutuksessa tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja johdon arviointiosaamisen kehittymistä sekä tutustutaan arvioinnin eri tasoihin. Toimivan arvioinnin avulla on mahdollista selvittää toteutuvatko vasussa määritellyt tavoitteet ja löytää keskeiset kehittämiskohteet.…
After completing the training, student is familiar with blockchain development environments and capable to create smart contracts. The student will be able to explain state-of-the art blockchain solutions such as NFTs, Ethereum token standards, and cryptocurrencies, and has deepened understanding o…