Available courses

Tällä kurssilla opitaan brändin perusteet ja sovelletaan oman yrityksen arvoja sekä tarinallisuutta yrityksen viestinnässä. Kurssin sisältö perustuu viestinnän ja sidosryhmäjohtamisen tutkimuksiin sekä hyviin käytäntöihin ja kokemuksiin. Kurssilla saa näkökulmia ja käytännöllisi#8230;

Kurssi tarjoaa
joustavina verkko-opintoina ja kiinnostavasti, käytännöllisiä työkaluja
kasvunhallintaan ja yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta.
Kurssilla opitaan kasvunhallintaa mm. talouden, henkilöstön ja verkostojen
näkökulmista.

This is a demo course which includes only selected parts of the actual course content.

You have access to the demo course as indicated in the e-mail message which also included the personal Easylink to the Moodle.
Koulutuksessa toteutetaan varhaiskasvatuksen esimiehille, apulais- ja varajohtajille sekä tiiminvetäjille suunnattu 10 op täydennyskoulutus, jolla tähdätään aidon esimiesosaamisen kehittämiseen ja arjen johtajuuteen laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana - ihminen ensin. Koulutu…

Verkkokurssi on tarkoitettu yrittäjille ja muille IPR -oikeuksista kiinnostuneille henkilöille. Kurssi sisältää modulit tekijänoikeuksista, teollisoikeuksista, toiminnanvapaudesta sekä yritysesimerkkejä.

Työyhteisösovittelijakoulutuksen 2021 kurssiympäristö.

Kurssi on osa mikroyrittäjyyden verkko-opintoja. Tässä perehdytään etätyön edellytyksiin, haasteisiin ja etuihin, tutustutaan erilaisiin etätyön
muotoihin, oman työn johtamiseen sekä tehdään projektityönä etätyön johtamisen työkalupakki.


Koulutuksessa perehdytään lapsilähtöiseen kirjoittamiseen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti sekä perehdytään kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. Koulutus koostuu neljästä teemasta sekä niihin liittyvistä verkkoluennoista, v…
Koulutuksen tavoitteena on perehtyä lapsilähtöiseen kirjoittamiseen esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sekä kasvun ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. Koulutus koostuu kolmesta jaksosta sekä niihin liittyvistä etäluennoista, videoalust…
Koulutus on osa valtakunnallista maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamaa vesiosaamisen kehittämishanketta. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista. Hankkeessa järjestetään vuosien 2020–20…