Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kehitetään arvioiden -täydennyskoulutus (8 op) on kokonaisvaltainen ja käytännönläheinen arvioinnin kehittämistä tukeva paketti. Koulutus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden arviointikäytänteiden syvälliseen kehittämiseen juuri teidän tiiminne, päiväkotinne tai kuntanne tarpeiden näkökulmasta!

Koulutuksen 1. osassa rakennetaan arviointityön teoreettista pohjaa huomioiden monipuolisesti arvioinnin eri tasot ja pureutumalla varhaiskasvatuksen arviointia ohjaaviin asiakirjoihin sekä valtakunnallisiin linjauksiin. Koulutuksen 2. osassa osallistujat pääsevät hyödyntämään ohjatusti palvelumuotoilun menetelmää omien arviointikäytänteidensä ja työkalujensa kehittämiseksi. Ilmoittaudu mukaan kehittämään omaa työtäsi pedagogisen ja varhaiskasvatuksen arjen laadun kehittämisen näkökulmasta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn ja Lapin yliopiston kehittämisen asiantuntijoiden kanssa.