Opiskelija ymmärtää teollisten bioprosessien toiminnan tehokkuuteen oleellisesti vaikuttavat tekijät ja ominaisuudet. Hän tietää bioprosesseihin liittyvät energia- ja materiaalitehokkuuden käsitteet. Lisäksi hän oppii perusteet bioprosessien suunnittelusta ja käytönaikaisesta hallinnasta niiden tehokkaan toiminnan näkökulmasta.