Perusopetuksen henkilöstölle suunnattu 4 op laajuinen täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on ohjata esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opettajia tukemaan oppilaiden hyvinvointia positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen opetuksen keinoin.