Poistettaviksi merkityt kurssit

Alla luetellut kurssit poistuvat Moodlesta vuodenvaihteessa 2024-2025.

LyhenneNimi
694850S-3001694850S-3001 Kliiniset taidot II: Ryhmätapaamiset 2021-08-31 / 2023-11-08
900083A_2023_1Kauppatieteiden tutkimusviestintä, kevät 2023, ryhmä 5, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, monimuoto 2023-01-09 / 2023-05-02
900083A_2023_2Kauppatieteiden tutkimusviestintä, kevät 2023, ryhmä 6, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, etätoteutus 2023-01-09 / 2023-05-02
AY351211P:1Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus, AVOIN YO 2022 2022-02-27 / 2023-02-27
-ay901032Y, ay901033YToinen kotimainen kieli, ruotsi (KTK) 2 op (AVOIN YO/OY), kesä 2022, ryhmä B 2022-05-16 / 2023-08-10
00141OneNote-testikurssi 2022-08-25 / 2023-08-14
010132Y:1Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I - testi 2019-04-08 / 2023-12-18
030005P-3030Tiedonhankintakurssi tietojenkäsittelytieteet 2022-2023 030005P-3030 2022-09-25 / 2023-02-13
030005P-3031Tiedonhankintakurssi ETT 2023 - 030005P 2022-12-31 / 2023-03-12
030005P-3035Tiedonhankintakurssi, Konetekniikka 2022-2023 - 030005P-3035 2022-08-31 / 2023-02-01
030005P-3037Tiedonhankintakurssi (GEO 2. vsk) 030005P-3037 2023 2023-03-12 / 2023-09-13
030005P-3038Tiedonhankintakurssi (arkkitehdit) 030005P-3038 kopio 1 2022-09-13 / 2023-02-12
030005P-3038:1 Tiedonhankintakurssi (arkkitehdit) 030005P-3038 2022-2023 2022-06-28 / 2023-12-12
030005P-3040Tiedonhankintakurssi kesä 2023 2023-05-31 / 2023-10-04
030005P-3041Tiedonhankintakurssi (PYA) 030005P-3041 syksy 2022 2022-10-30 / 2023-09-13
030005P:10Tiedonhankintakurssi geotieteet 2022 2021-03-08 / 2023-02-15
030005P:12Tiedonhankintakurssi Maantiede 2020-09-16 / 2023-12-12
030005P:29Tiedonhankintakurssi - arkkitehtuuri kevät 2022 2021-10-20 / 2023-12-12
030005P:36Tiedonhankintakurssi Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 2022 2021-03-08 / 2023-02-15
030005P:39Tiedonhankintakurssi – matematiikka ja fysiikka 2023 2021-01-01 / 2023-09-13
030005P:41Tiedonhankintakurssi, Tuotantotalous 2022-2023 2021-10-20 / 2023-12-12
030008P-3003Information Skills for foreign degree students 030008P-3003 Autumn 2022 2022-10-30 / 2023-06-27
031010P:14Matematiikan peruskurssi I, etätentti 12.06.2021 2021-05-31 / 2023-01-20
031010P:17Matematiikan peruskurssi I, 1. välikoe 2021 2021-09-16 / 2023-02-16
031010P:19Matematiikan verkkoperuskurssi I 20.9.-18.11.2021 2021-09-20 / 2021-11-15
031010P:22Matematiikan verkkoperuskurssi I 3.2.-24.3.2022 2022-02-03 / 2022-03-31
031010P:23Matematiikan peruskurssi I etätentti 7.2.2022 2022-01-17 / 2023-02-16
031022P:13Numeeriset menetelmät 2022 2022-01-08 / 2023-11-20
031023P:2Tietotekniikan matematiikka loppukoe 13.6.2020 2020-06-08 / 2023-09-11
031023P:5Tietotekniikan matematiikka Loppukoe 18.2.2021 2021-02-08 / 2023-09-11
031023P:6Tietotekniikan matematiikka loppukoe 21.8.2021 2021-08-09 / 2023-09-11
031023P:7Tietotekniikan matematiikka 2021 2021-08-27 / 2023-09-11
031023P:8Tietotekniikan matematiikka Loppukoe 10.2.2022 2022-01-28 / 2023-09-11
031025A:3Optimoinnin perusteetIntroduction to Optimization 2022-10-23 / 2023-09-04"
031075PMatematiikan peruskurssi II 2020-01-06 / 2023-02-16
031075P:10Matematiikan peruskurssi II 25.3.2021 etätentti 2021-03-15 / 2023-02-21
031075P:12Matematiikan verkkoperuskurssi II, kesä 2021 2021-06-21 / 2023-12-15
031075P:13Matematiikan peruskurssi II, kesäetätentti 21.8.2021 2021-08-10 / 2023-01-30
031075P:15Matematiikan verkkoperuskurssi II 19.10.-17.12.2021 2021-10-18 / 2023-07-24
031075P:16Matematiikan peruskurssi II 2022-01-10 / 2023-09-08
031075P:17Matematiikan verkkoperuskurssi II 20.1.-24.3.2022 2022-01-20 / 2023-04-02
031075P:19Matematiikan peruskurssi II 29.8.-17.10.2022 2022-08-28 / 2023-11-29
031075P:2Matematiikan peruskurssi II, kesä 2022 2022-06-27 / 2023-09-07
031076P:3Differentiaaliyhtälöt, 1. välikoe 2.4.2020 2020-04-01 / 2020-04-02
031077P-3006Complex analysis (EN) 031077P 2022-07-31 / 2023-09-07
031077P:1Kompleksianalyysi 2020 2020-08-23 / 2023-02-23
031077P:7Kompleksianalyysi, kesätentti 21.8.2021 2021-08-16 / 2023-02-23
031078P:1Matriisialgebra2018 2019-08-12 / 2023-09-11
031078P:10Matriisialgebra loppukoe 21.1.2021 2021-01-11 / 2023-09-11
031078P:11Matriisialgebra verkkokurssi Kevät 2021 2021-01-27 / 2023-02-16
031078P:12Matriisialgebra Loppukoe 29.3.2021 2021-03-15 / 2023-09-11
031078P:15Matriisialgebra 2021 2021-08-17 / 2023-09-11
031078P:16Matriisialgebra2021Turha 2021-08-25 / 2023-09-11
031078P:2MatriisialgebraVerkkokurssi Kesä 2020 2020-05-10 / 2023-09-11
031078P:21Matriisialgebra Loppukoe 20.1.2022 2022-01-05 / 2023-02-16
031078P:22Matriisialgebra verkkokurssi kevät 2022 2022-01-25 / 2023-02-16
031078P:23Matriisialgebra verkkokurssi kesä 2022 2022-04-11 / 2023-09-11
031078P:4Matriisialgebra 2020 2020-10-13 / 2023-09-11
031078P:5Matriisialgebra loppukoe 13.6.2020 2020-06-08 / 2023-09-11
031078P:6Matriisialgebra 2. Välikoe 17.12.2020 klo 16.15-19.15. Vanha 2019-12-31 / 2023-09-11
031078P:7MatriisialgebraTurha 2021-01-05 / 2023-09-11
031078P:8Matriisialgebra 2. Välikoe 17.12.2020 klo 16.15-19.15. 2020-12-02 / 2023-09-11
031078P:9MatriisialgebraTurha 2021-01-11 / 2023-09-11
031080A-3006Signaalianalyysi 2022 2022-10-30 / 2023-01-11
031080A-3007Signal Analysis (EN) 2022-10-30 / 2023-01-11
040017YJohtaminen terveydenhuollossa s2020-k2021 2020-11-04 / 2023-09-26
040017Y:2Johtaminen terveydenhuollossa syksy 2021- kevät 2022 2021-10-20 / 2023-09-26
040020Y:2Terveydenhuollon etiikka, 6. lkv kevät 2022 2021-02-02 / 2023-09-26
040020Y:3Terveydenhuollon etiikka, 6. lkv kopio 1 2022-01-18 / 2023-09-26
040437S:3Valinnainen UÄ-kurssi 2022 (6. vsk) 2022-09-21 / 2023-09-28
043001Y-02:2Johdanto lääkäriyteen: Lääkäriys 2021-08-01 / 2023-06-01
043010P:3Anatomia: Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 2019-08-09 / 2023-01-16
043013P:2Anatomia: Neuroanatomia 2019-12-05 / 2023-11-30
043013P:4Anatomia: Neuroanatomia 2019-12-05 / 2023-11-30
043015P:3Anatomia: Makroskooppinen anatomia harjoitustyöt 2019-08-12 / 2023-10-12
043020P:5Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian kurssi (13 op) 2023 2022-12-15 / 2023-11-29
043026P:3Genomilääketiede I (2022) 2022-04-15 / 2023-01-24
043037P:1Kansanterveystiede 2023-12-15 / 2023-12-15
043045P-3008Farmakologia ja toksikologia 2023 2023-01-08 / 2023-12-30
043052P:4Yleinen patologia 2022-2023 2021-09-28 / 2023-08-14
044000S:4Kliininen potilastyö 2022-2023 2022-06-09 / 2023-06-21
044102S-3001Dissektio 044102S-3001 2022-07-31 / 2023-07-30
044102S:1Dissektio 2020-01-27 / 2023-11-03
046015J:2Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä 2021 syksy 2021-10-31 / 2023-09-26
050120A:17Ainedidaktiikka, ÄIKI, 2022 2022-01-13 / 2023-08-28
080206A-3004Reseptioppi 080206A (syksy 2022) 2022-08-31 / 2022-10-30
080224A:4Tautioppi ja diagnostiikka (5.lkv), Patologia, kevät 2023 2020-12-02 / 2023-11-08
080304A:3Neurokirurgia kevät 2022 2022-12-31 / 2023-01-16
080304A:4Neurokirurgia kevät 2023 2023-01-16 / 2023-10-05
080901A:2Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan 2022-09-06 / 2023-08-22
080914A:4Geriatria 2022-09-15 / 2023-08-20
080920S:1Diagnostic Imaging 2020-10-26 / 2023-08-22
080925A:3Anatomy and Physiology for Biomedical Engineering 2022-09-05 / 2023-08-22
081424A:1Yleislääketiede, 6. lkv, 2020-2021 2020-09-17 / 2023-04-06
081424A:2Yleislääketiede, 6. lkv, 2021-2022 2021-08-11 / 2023-04-06
083000A:7Lääkärin työn perusteet ja työkalut I 2022-2023 2020-01-10 / 2023-05-25
083001A:2Lääkärin työn perusteet ja työkalut II, 2021-2022 2022-05-01 / 2023-04-06
083003A:3Tautioppi ja diagnostiikka OSA I: Laboratoriolääketiede 2023 2023-01-09 / 2023-11-10
083004A:3Tautioppi ja diagnostiikka (3.lkv): Elinpatologia 2022 2022-08-01 / 2023-07-27
083005A:2Radiologia I (3. vsk) 2022-23 2022-08-10 / 2023-08-12
083011A:3Sydän 2022-2023 2021-08-04 / 2023-08-10
083012A:4Vatsaelimet 2022-2023 2022-08-09 / 2023-06-21
083013A:1Veri ja endokrinologia 2022-2023 2021-08-08 / 2023-05-23
083013A:2Veri ja endokrinologia 2023-2024 2021-08-08 / 2023-08-30
083021A:2Oikeuslääketiede 4 op 2021-2022 2021-10-31 / 2023-01-23
083030A:1Infektiot ja keuhkosairaudet 2022-2023 2022-05-01 / 2023-06-12
083031A:4Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 2022-08-15 / 2023-07-06
083032A-3011Neurologia 2022-2023 2022-08-08 / 2023-05-21
083040A-3012 083040A Tautioppi ja diagnostiikka II/Laboratoriolääketiede 2022-23 2022-10-19 / 2023-08-31
083040A:3Radiologia II (5. vsk), syksy 2022 2021-08-04 / 2023-01-25
083040A:4Radiologia II (5. vsk), kevät 2023 2022-08-13 / 2023-01-30
083040A:5Radiologia II (5. vsk), kevät 2023 2023-01-25 / 2023-07-31
083040A:6Radiologia II (5. vsk), syksy 2023 2023-08-14 / 2023-12-31
083051A:1Iho- ja sukupuolitautioppi 2021-10-26 / 2023-06-16
083052A-3010Naistentaudit ja synnytykset KEVÄT2023 083052A-3010 2023-02-05 / 2023-07-30
090170P-3004Johdatus suun terveyteen II 090170P-3004 -Hakkarainen 2022-12-31 / 2023-07-30
090170P:2Johdatus suun terveyteen II 2020-04-06 / 2023-08-08
090170P:4Johdatus suun terveyteen II dc Siltala 2022-04-08 / 2023-08-08
090174S.04-3002:1Kliininen farmakologia 090174S.04 (syksy 2023) 2023-09-26 / 2023-09-26
090177A-02:2Lasten hammashoito_Heikkinen 2020-10-13 / 2023-08-08
091782SLähiesimiestyö 2020-08-05 / 2023-08-20
2V00CA91-TVO212V00CA91-3004 Työvälineohjelmistot VIE21SPJO 2021-08-29 / 2023-08-23
2V00CB41-vj22Testi Verkkojournalismi Kevät 2022 2021-01-27 / 2023-08-23
351180S:1Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 2022-2023 2022-09-29 / 2023-11-24
351210P:1Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana 2022 2021-10-05 / 2023-03-29
351217A:1Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen 2023 2023-01-09 / 2023-10-02
351222AKandidaatin tutkielma 10op 2023-01-08 / 2023-08-30
352236A-3003Johtaminen, innovaatiot ja verkostot koulutuksessa 352236A-3003 Kevät 2023 2023-03-12 / 2023-05-29
352254ATutkimusmenetelmien perusteet; tieteenfilosofiaa ja metodologiaa 2020-03-11 / 2023-08-11
353301S:2Hoitotiede tieteenä 2021-09-07 / 2023-08-10
353301S:3_1Hoitotiede tieteenä (syksy 2022) 2022-04-11 / 2023-08-10
353307S:3Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen syksy 2021 2021-09-07 / 2023-06-01
353307S:4Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen Kevät 2023 2022-01-25 / 2023-06-20
353310S:1 2023 Hoitotieteen asiantuntija näytön käyttöönoton vakiinnuttajana & Hoitotyön johtaminen näyttöön perustuvana toimintana 2022-03-13 / 2023-09-06
353316S:1Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä Syksy 2021 2021-08-10 / 2023-06-01
353317S:2Hoitotieteellisen tiedon tuottaminen 2021-09-08 / 2023-08-10
353331S-3003Johtaminen terveysalalla Kevät 23 2022-12-31 / 2023-05-06
353332S:2Johtamisen harjoittelu 2020-05-15 / 2023-06-01
402107P:2Kielen ja kommunikaation tukeminen syksy 2022 2022-11-06 / 2023-06-26
402108P:3Oppimisen vaikeudet ja yksilöllisyys 2022-01-16 / 2023-01-16
402120A:6Erityispedagoginen asiantuntijuus / ERKO 2022-2023 2021-08-31 / 2023-06-26
402122A: Syksy 2021Matematiikan oppimisvaikeudet PoKaOpe ERKO 2021-09-13 / 2023-02-14
402162P:2Tutkiva lapsi II - syksy 2020 2020-08-18 / 2023-08-09
405523Y:4Professional English and Academic Skills 13.9.-15.11.2022 2022-08-30 / 2023-07-04
406050A:13Literary art and drama 2022 2022-08-30 / 2023-09-17
406052A-3004Matematiikka - Kevät 2023 2022-12-31 / 2023-05-30
406052A:10Mathematics - Spring 2022 2022-01-10 / 2023-08-09
406052A:8Mathematics - Spring 2023 2023-01-13 / 2023-05-31
406052A:9Matematiikka - K2022 2022-01-12 / 2023-08-09
406062A:4Language and literacy (19.9.-8.12.2022) 2022-08-27 / 2023-07-04
406070A: Syksy 2022Monialaisten harjoittelu 5 op, PoKaOpe ERMO 2022-02-03 / 2023-08-02
407041A:19Basic Course in Qualitative Research 2022-09-09 / 2023-07-03
407041A:6Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 2022-2023 1.8.2022-31.12.2022 2022-08-01 / 2023-02-06
407045A-30300Kandiseminaarit KTK22-23 kopio 1 2022-09-07 / 2023-05-03
407045A:56Kandiseminaari 2021-08-09 / 2023-08-17
407089A-3003Introduction to Environmental Education 407089A-3003 2023-03-12 / 2023-05-06
407093A-3006Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen, 407093A, syksy 2023 2023-08-27 / 2023-12-31
407517P:8Education as a Science 12.9.-25.11.2022 2022-08-30 / 2023-07-04
407518P:5Human Development and Learning Autumn 2022 2022-08-31 / 2023-07-04
407521P-3003Society, Education and Culture / spring 2023 407521P-3003 2022-12-31 / 2023-05-06
407535A:1Curriculum, Planning and Evaluation 2023 2019-09-05 / 2023-08-23
407540A-3001Early Childhood Education and Multiprofessional Collaboration 407540A 2022-12-31 / 2023-05-06
408036S-3003Koulu yhteiskunnassa - yhteiskunta koulussa / kevät 2023 2022-12-31 / 2023-07-30
408044S-30250Musiikkikasvatuksen graduseminaari ryhmä 2 2022-10-03 / 2023-05-31
408044S:37Turvallisuus ja oikeudenmukaisuus koulussa 2022-2023 2020-08-27 / 2023-08-23
408044S:59Koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskunnalliset kontekstit: Kandi- ja graduseminaari 2022-2023 2019-09-01 / 2023-08-08
408518S:1Internship 2020-02-11 / 2023-07-04
408535S-3004Global Education Development / Spring 2023 / 408535S-3004 2023-01-30 / 2023-05-06
410087P:1Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit 2022-08-31 / 2023-08-11
410087P:2Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit (KTK) 2022-12-31 / 2023-08-11
412083A-3004-arkistoPsykologian metodit: Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi (itsenäinen suoritus) 412083A-3004 kopio 1 2023-07-31 / 2023-08-23
413031S-3005Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi kevät 2023 2022-12-14 / 2023-07-01
413031S-3006Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi syksy 2022 2022-07-31 / 2023-08-25
414067P:4Sosiologian peruskurssi 2023 2023-09-15 / 2023-09-15
414071A:2Sosiologian nykysuuntauksia 2022 - kokonaan etänä 2022-03-15 / 2023-03-09
414073A-3002Yhteiskunnan rakenne ja muutos 414073A-3002 2022-07-31 / 2023-07-30
414076A-3003Sosiologian tutkimusmenetelmät 2023 2022-12-31 / 2023-03-11
414077A-3003Sosiologian tutkimusseminaari 2023 2022-12-31 / 2023-05-07
414078P:1Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan 2022 2019-10-10 / 2023-10-31
414079P:3Tutustuminen sosiologiseen tutkimukseen 2022-2023 2021-08-31 / 2023-10-01
414084P:2Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 2022 kokonaan etäopetuksena 2022-01-10 / 2023-01-06
419125J-2022-2023419125J-2022-2023 Introduction to Doctoral Programme of Education and Psychology 2022-09-05 / 2023-09-05
421251P-3003Vapaa säestys 1 421251P (piano) 2022-08-31 / 2023-05-06
421258P-3003 Soitinopinnot 1 - 2022-23 2022-09-01 / 2023-05-05
421258P:52021–22 Soitinopinnot 1 - Ninan sössimä 2021-09-2022 / 2023-05-04 2022-09-01 / 2023-04-28
421270P-30052023-24 Musiikkikasvatuksen perusteet, osa 1 421270P-3005 2023-07-31 / 2023-12-30
421272P-3003Musiikkikasvatuksen perusteet, osa 3 421272P-3003 kopio 1 2022-12-31 / 2023-02-09
421276P-3002Musiikin sivuaineopinnot, osa 3 - Kevät 2023 2023-02-01 / 2023-02-28
422267A-3003Luova ja esittävä projekti 422267A-3003 kopio 1 2022-12-31 / 2023-05-23
422268A-3004Musiikkikasvatuksen teoriat ja käytännöt 422268A-3004 kopio 1 kopio 1 2023-07-31 / 2023-10-23
422277A-3002Soitinopinnot 2 - 2022-23 2022-09-06 / 2023-05-05
422277A:12021–22 Soitinopinnot 2 - Nina sössimä 2022-09-06 / 2023-04-09
422280A-3003Maailman musiikit 422280A-3003 kopio 1 2023-03-12 / 2023-05-03
422281A-3003Musiikkiliikunta 422281A-3003 kopio 1 2022-12-31 / 2023-03-03
422282A-3002Kuoron- ja orkesterinjohto (Kevät 2023) 422282A-3002 kopio 1 2022-12-31 / 2023-04-06
422285A-3005Musiikinhistoria 2023 - Luentotallenne 2023-01-16 / 2023-03-31
422285A-3005:1Musiikinhistoria 2023 - Itsenäisesti opiskeleva 2023-01-16 / 2023-03-31
423271S-3002Projektiopinnot - LV 2022-23 2023-03-13 / 2023-05-07
423276S-3002Inklusiivinen musiikkikasvatus 423276S-3002 kopio 1 2023-07-31 / 2023-09-26
442190A-3003 VAKA2ABC442190A-3003 Varhaiserityiskasvatus ja oppimisen haasteet SYKSY 2022 VAKA 2022-10-12 / 2023-09-27
442190A:5Varhaiserityiskasvatus ja oppimisen haasteet syksy 2021 2021-10-15 / 2023-09-27
442451A-3003Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka, Syksy 2023 442451A-3003 2023-07-31 / 2023-12-30
442457A-3003Lapset ympäristöä tutkimassa - K2023 2023-01-09 / 2023-05-29
442457A:1Lapset ympäristöä tutkimassa - S2021 2021-09-07 / 2023-08-23
460020A:1Koneteknisen laskennan ja ohjelmoinnin perusteet -ÄLY 2023-01-09 / 2023-03-27
460020A:5Koneteknisen laskennan ja ohjelmoinnin perusteet 2020-01-08 / 2023-01-12
461102A:1Statiikka 2019-08-19 / 2023-08-21
461103A:1Lujuusoppi I 2019-02-13 / 2023-12-21
461103A:3Lujuusoppi I 2019-02-13 / 2023-01-02
461105A:3Termodynamiikka 2019-08-05 / 2023-08-21
461106A-3003Dynamiikka 2023 2023-01-09 / 2023-08-31
461109A-3003Elementtimenetelmät II 461109A-3003 kopio 1 2022-12-31 / 2023-05-08
461112S:3Värähtelymekaniikka 2022-01-05 / 2023-01-06
461114S:2Komposiittien mekaniikka 2021-08-01 / 2023-08-21
461115S:3Murtumismekaniikka 2022-01-05 / 2023-01-06
462101A:3Koneiden tietotekniikka - kevät 2022 2022-01-07 / 2023-01-02
462101A:4Koneiden tietotekniikka - kevät 2023 2022-12-31 / 2023-07-31
462105A:3Koneiden anturitekniikka - syksy 2022 2022-08-31 / 2023-07-31
462106A:1Precision Engineering 2023-01-02 / 2023-03-27
462108S:1Mekatroniikka - kevät 2023 2022-12-31 / 2023-07-31
462108S:3Mekatroniikka - kevät 2022 2022-01-10 / 2023-01-02
462109S:3Koneiden mallinnus ja simulointi - kevät 2023 2022-12-31 / 2023-07-31
462110S:1Mekatroniikan jatkokurssi - syksy 2022 2022-08-31 / 2023-07-31
464101A:3Koneenpiirustus ja CAD 2022 2022-09-05 / 2023-08-21
464102A:4Koneenosien suunnittelu 2022-08-29 / 2023-08-21
464103A:3Koneensuunnittelu 2022-08-08 / 2023-08-21
464104A:3Tuoteinnovaatiot 2021-08-08 / 2023-08-21
464105S:3Tietokoneavusteinen suunnittelu 2022-01-10 / 2023-01-09
464106S:3Tuotantokoneen suunnittelu, paperikone 2021-08-08 / 2023-08-21
477004A-3001Työharjoittelu 477004A (PYA) 2022-08-21 / 2023-07-30
477006S-3001Täydentävä työharjoittelu 477006S PYA 2022-08-21 / 2023-07-30
477121A:1Partikkelitekniikka 2020-02-26 / 2023-08-15
477121A:2Partikkelitekniikka 2021 2021-02-19 / 2023-08-15
477122A:1Jauheiden ja suspensioiden käsittely 2019-09-17 / 2023-02-08
477122A:3Jauheiden ja suspensioiden käsittely 2021 2021-09-29 / 2023-08-15
477123SChemical processing of biomasses 2019-06-09 / 2023-02-08
477123S:1Chemical processing of biomasses 2020 2020-06-11 / 2023-08-15
477123S:2Chemical processing of biomasses 2021 2021-05-28 / 2023-08-15
477123S:3Chemical processing of biomasses 2022-2023 2022-05-04 / 2023-08-21
477124S:1Mechanical processing of biomasses 2019-10-04 / 2023-02-08
477124S:2Mechanical processing of biomasses 2020 2020-09-21 / 2023-08-15
477124S:3Mechanical processing of biomasses 2021 2021-10-04 / 2023-08-15
477126S:1Kuitutuotteiden valmistus 2020-02-26 / 2023-02-08
477126S:2Kuitutuotteiden valmistus 2021 2021-03-01 / 2023-08-15
477127SResearch training of bioproduct technology 2019-09-02 / 2023-08-15
477128S:1Circular Bioeconomy 2019-12-18 / 2023-02-08
477128S:2Circular Bioeconomy 2021 2020-12-08 / 2023-08-15
477129S:1Innovation competition of industrial circular economy 2020-02-04 / 2023-02-08
477129S:2Inorganic Materials in Circular Economy 2021 2021-02-11 / 2023-08-15
477132S:1Novel applications in bioproduct industry 2021-11-16 / 2023-08-15
477203A-3003Process Design 477203A-3003 2023 2023-03-12 / 2023-05-06
477203A:2Process Design 2021 2021-03-12 / 2023-03-28
477204S:3Kemiantekniikan termodynamiikka (2022) 2022-09-06 / 2023-08-18
477222A:2Reaktorianalyysi 2020-10-17 / 2023-08-11
477223S-3003Advanced Process Design 2023 (477223S-3003) 2023-01-09 / 2023-05-06
477223S:3Advanced Process Design 2022 2022-01-02 / 2023-04-17
477224S:3Biojalostamot 2022 2021-11-01 / 2023-10-19
477225S:2Reaktiokinetiikka 2021 2021-03-04 / 2023-03-28
477225S:3Reaktiokinetiikka 2022 2022-03-11 / 2023-04-17
477305S:3Virtausdynamiikka / Flow Dynamics 2022 2022-09-01 / 2023-07-31
485001A-3002Työharjoittelu 485001A-RakY 2022-07-31 / 2023-07-30
485002S-3002Syventävä työharjoittelu 485002S-RakY 2022-08-28 / 2023-07-30
485107A:2Puutuotetekniikka ja puurakentaminen 2019-05-09 / 2023-08-21
485301AGeotekniikan perusteet, syksy 2021 2021-09-29 / 2023-08-16
485302APohjarakentaminen, syksy 2021 2021-10-31 / 2023-08-16
488053A:1Ympäristömittaukset ja monitorointi 2022-03-13 / 2023-03-06
488502S-3003Smart Grid II: Smart buildings/smart customers in the smart grid 488502S-3003 2023-01-09 / 2023-03-11
488503S:1Smart Grid III: Smart energy networks 2022-03-15 / 2022-05-05
488506S-3003Sustainable Urban Energy 488506S-3003 2023-03-13 / 2023-05-31
488508S:3Energy Economics 2022-10-31 / 2023-10-20
4lkvpato:14. vuosikurssin patologia 2022-23 2021-08-12 / 2023-08-02
521028S:2Pienitehoiset energiankeräimet ja -varastointilaitteet 2019-09-26 / 2023-01-31
521028S:3Pienitehoiset energiankeräimet ja -varastointilaitteet 2023-01-31 / 2023-01-31
521028S:4Pienitehoiset energiankeräimet ja -varastointilaitteet 2023-01-31 / 2023-01-31
521041A:2521041A Applied Computing Project I (ACP1) (2022) 2022-01-12 / 2023-01-09
521044A:3Social Computing 2020 2020-08-11 / 2023-10-23
521088S:1Optoelektroniikka 2022 / Optoelectronics 2022 2022-08-22 / 2023-08-07
521089S:2Painettava elektroniikka/Printed Electronics 2019-12-31 / 2023-01-08
521145A:3HCI 2021 2020-10-14 / 2023-10-23
521149S:5VR Systems and Humans, Inactive Fall 2020 2020-11-01 / 2021-01-01
521152S:3521152S Applied Computing Project II (ACP2) (2022-2023) 2022-09-05 / 2023-08-30
521159P:3Principles of Digital Fabrication (Spring 2022) 2022-03-14 / 2023-02-27
521169A-3001Tekniikan sähkömagnetiikka 521169A-3001 2023-03-12 / 2023-05-07
521206A:1Electronic Circuit Design Theory, Methods and Tools 2021-05-06 / 2023-06-13
521256S:1Special Course in Information Technology 8 - AI Ethics, Privacy and Legislation 2022-03-14 / 2023-02-15
521260S:2Programmable Web Project (Spring 2021) 2021-01-11 / 2023-01-09
521286A:2Tietokonejärjestelmät - Computer Systems / Johdatus tietokonejärjestelmiin - Introduction to Computer Systems (2022) 2022-09-02 / 2023-09-03
521288S:4Multiprocessor programming 2022-01-12 / 2023-01-12
521290S-3004Distributed Systems (Spring 2023) 2022-12-31 / 2023-03-11
521290S:9521290S Distributed Systems 2023-01-07 / 2023-12-07
521291S:1VR Systems and Humans, Fall 2021 2021-10-14 / 2022-01-09
521293A-3005Introduction to XR Systems, Spring 2023 2022-12-31 / 2023-03-11
521293A:3Introduction to XR Systems, Spring 2022 2021-12-14 / 2022-07-09
521302A-3003Piiriteoria 1 521302A 2022-08-14 / 2023-08-14
521303A-3005Piiriteoria 2 521303A-3005 2022-10-30 / 2022-12-31
521304A-3005Suodattimet 521304A-3005 2022-12-31 / 2023-12-27
521328A-3004Simulations and Tools for Telecommunications 521328A 2022-10-30 / 2022-12-31
521329A:3Langattoman tietoliikenteen harjoitustyö 2022-08-24 / 2023-06-27
521330A:1Tietoliikennetekniikka 2022-03-14 / 2023-01-23
521349S:5Langaton tietoliikenne II / Wireless Communications II 2021-12-31 / 2023-12-31
521384A:2Radiotekniikan perusteet / Basics of Radio Engineering 2021-08-16 / 2023-03-04
521394S:1Moniantennitietoliikenne 5 op / Multiantenna Communications 5cr 2021-08-25 / 2023-08-23
521401S:1Elektroniikkasuunnittelu II/Electronics design II 2022 2022-08-09 / 2023-08-03
521423S:1Sulautettujen järjestelmien työ 2022-01-14 / 2023-01-11
521432A:3Elektroniikkasuunnittelu I 2021-02-24 / 2023-02-24
521435S:1Elektroniikkasuunnittelu III/Electronics Design III 2020-10-15 / 2023-10-13
521453AKäyttöjärjestelmät 2019-03-11 / 2023-02-22
521453A:2Käyttöjärjestelmät 2021 2021-03-15 / 2023-02-22
521453A:3Käyttöjärjestelmät 2022 2022-03-14 / 2023-01-03
521906A:2Fab Lab Programming (Spring 2021) 2021-03-18 / 2023-02-28
521908S:3Fab Lab Project Work 2022 2021-08-31 / 2023-08-03
551316S-3001EBDS Optional internship 2022-07-31 / 2023-08-01
555201A:2Kandidaattiseminaari 2021-2022 2020-08-31 / 2023-09-05
555213A:3555213A Myynti ja markkinointi 2022-08-28 / 2023-07-25
555285A:6Projektinhallinta (Kesä 2021, itsenäisesti suoritettava) 2021-05-01 / 2023-12-15
555285A:7Projektinhallinta (syksy 2021) 2021-09-29 / 2023-12-21
555301S:1Research Seminar in IEM 2022-07-31 / 2023-08-04
555314S:2Management Information Systems 2021-12-31 / 2023-01-02
555314S:3Management Information Systems 2022-12-31 / 2023-08-04
555330S:3Hankintatoimen johtaminen 2022-09-06 / 2023-07-25
555331S:3Toimitusverkoston johtaminen 2022-12-20 / 2023-07-25
555333S:3Production management 2022-09-07 / 2023-07-25
555370S:3Strategic management 2022-12-20 / 2023-07-25
682285A:6Bachelor's Seminar and Thesis - Autumn 2020, Alarauhio 2020-08-27 / 2020-12-10
682380A:4Research in Language Studies (spring 2021) 2021-01-09 / 2023-09-04
682381A:3Researching Literature and Culture (2022) 2022-01-11 / 2023-08-09
682411S-3002Topics in Literature and Culture/ World Building 682411S-3002 2023-01-31 / 2023-04-29
682428P-3004Academic Writing and Communication - Spring 2023 682428P-3004 2023-01-10 / 2023-01-10
682440S:2Intermedial Experience of Horror II (2022) 2022-01-10 / 2023-05-17
682443A:1Psychoanalysis and Literature (2021) 2021-09-08 / 2023-02-08
683681P-3003Inarinsaamen fonologia ja morfologia I - kevät 2023 2023-01-11 / 2023-05-08
683691P:1Koltansaamen sanasto 2022-03-16 / 2023-01-31
683696A:1Koltansaamen kirjoittaminen II 2022-01-04 / 2023-04-30
683783P:2Finnish Literature (Scandinavian Studies, Spring 2022) 2022-01-12 / 2023-12-13
683784P:2Scandinavian Literature (Scandinavian Studies, Autumn 2021) 2021-09-17 / 2023-12-13
683789P-3002Arctic and Nordic Perspectives on Sustainable Development 2023 - 683789P-3002 2023-03-12 / 2023-04-23
683790P-3001Finland between East and West 2022-09-04 / 2022-11-27
687171PKirjallisuuden praktikum I, 5 op 2020-08-05 / 2023-12-13
687172PKirjallisuuden praktikum II Kevät 2021 2021-01-31 / 2023-12-13
687172P:1Kirjallisuuden praktikum II 2020-01-30 / 2023-12-13
687173A-3003Ylirajainen kirjallisuus Suomessa 2023-03-10 / 2023-05-30
687175A:2Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus -verkkokurssi: Kevät 2023 2023-02-02 / 2023-05-31
687325A:2Tutkielma ja kandidaattiseminaari 2020-04-16 / 2023-09-04
687360P-3003Sosiaalinen maailma 2022 (687360P-3003) 2022-10-31 / 2023-01-15
687361P:4Biologia ja kulttuuri 2022-03-13 / 2023-01-02
687362P:1Aineellinen kulttuuri 2021-11-01 / 2023-10-27
687363P:3Ihminen ja ympäristö 2023 2023-01-08 / 2023-03-01
687368A:3Osteologian peruskurssi 2021-08-02 / 2023-06-14
687371A-3001Maiseman arkeologia 687371A-3001 kopio 1 2023-01-17 / 2023-03-07
687378S:1Arkeologisen tiedon hyödyntäminen ja välittäminen 2021-03-10 / 2023-01-10
687708P:2Johdatus museologiaan 2021-01-04 / 2023-01-09
693405A:6Kandidatenseminar 2022-2023/Grasz 2022-09-01 / 2023-09-05
693405A:7Tiedonhankintakurssi - saksan kieli ja kulttuuri 2022 2022-09-01 / 2023-08-08
693472A:4Sprachdidaktik Frühling 2022 2021-01-17 / 2023-01-12
693694A-3003Översättning - Hösten 2022 693694A-3003 2022-09-05 / 2022-11-28
693695A:3Skönlitteratur hösten 2022 2022-09-07 / 2023-05-17
693712S-3003Skönlitteratur 693712S-3003 2023-09-06 / 2023-12-19
694532SJoukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö 2020-11-03 / 2023-01-19
694647S:8Verkkojulkaiseminen 2022 2022-03-13 / 2022-11-09
694651S:8Perehtyminen viestinnän käytäntöihin: valokuvauskurssi (2 op) 2022-01-12 / 2022-11-09
694700P:1Logopedian peruskurssi 2021-08-29 / 2023-08-06
694714A:3Aikuisten kommunikoinnin häiriöt I: Äänihäiriöt kevät 2023 2023-01-23 / 2023-11-23
694791A:5Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden arviointi ja diagnostiikka_Syksy2022 2022-08-10 / 2023-05-22
694796A:3Aikuisten kommunikoinnin häiriöt III: Aikuisten kuulovammat, ikääntyminen ja muistihäiriöt 2021-08-26 / 2023-08-22
694800A:2Kliiniset taidot I 2021-08-30 / 2023-02-24
694800A:5Kliiniset taidot I 2021-08-30 / 2023-02-24
694802S:10Logopedinen tutkimus II: Tutkimusseminaari_Tainan ryhmä 2019-09-30 / 2023-10-04
694802S:11Logopedinen tutkimus II: Tutkimusseminaari_Sarin ja Leilan ryhmä 2022-09-30 / 2023-08-03
694802S:2Logopedinen tutkimus II: Tutkimusseminaari - Kertun ryhmä 2022-08-19 / 2023-08-06
694811S:3Logopedinen tutkimus II: Tutkimusmetodiikka ja -etiikka II 2021-08-25 / 2023-08-25
694816P:1Puheen akustiikka 2022-01-11 / 2023-05-31
694828A:1Aikuisten kommunikoinnin häiriöt V: Nielemisvaikeudet 2023 2022-12-31 / 2023-11-29
694830AAikuisten kommunikoinnin häiriöt II: Afasiologia 2019-06-18 / 2023-02-09
694830A:1Aikuisten kommunikoinnin häiriöt II: Afasiologia 2020-01-07 / 2023-02-08
694833A:4Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus II 2023 2019-01-02 / 2023-10-19
694838A-3002Kliiniset taidot I 694838A-3002, kevät 2023 2023-03-11 / 2023-04-26
694938P:4Kielen kehitys ja vaihtelu 2022 2022-01-04 / 2023-01-10
694939P:2Äänne- ja muoto-oppi 2022 2022-01-03 / 2023-01-05
694944A:4Murteet ja nykypuhekieli 2022 2021-10-04 / 2023-10-06
694947A:3Fennistiikan teoriat ja metodit 2022 2021-02-22 / 2023-01-11
694952S:2Kielihistoria 2021 2021-01-05 / 2023-10-20
694952S:3Kielihistoria 2022 2022-01-11 / 2023-10-20
694962S:1Viron jatkokurssi 2023 2022-01-03 / 2023-11-28
694962S:3Viron jatkokurssi 2022 2022-01-03 / 2023-01-02
695000P:4Johdatus S2-oppiaineeseen 2022 2021-08-01 / 2023-06-14
695001P:5S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen 2022 - tuutorointi 2021-09-06 / 2023-06-14
695003PSuomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen 2019-10-06 / 2023-08-21
695006A:3Tutkimustietoa suomen kielen oppimisesta 2022 2022-09-01 / 2023-08-11
695009A:7Tutkimusseminaari 2023 2022-01-04 / 2023-11-20
695012P:3Kielitaidon arviointi 2023 2020-11-24 / 2023-11-20
695013A:5S2-oppimateriaali 2022 2021-08-23 / 2023-06-14
695016A:6Muu valinnainen jakso: Kielitaidon testaus 2021-08-30 / 2023-08-29
695017A:2Opintopiiri 2022 2021-02-11 / 2023-02-02
695019P:2Kieliopin opettaminen 2023 2020-09-30 / 2023-11-20
695100P:1Johdatus viestintään 2021 2021-09-06 / 2023-08-25
700634P:2Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 2021-09-05 / 2023-08-29
721024S-3002Customer Behaviour Analysis 721024S (2023) 2023-01-08 / 2023-03-16
721024S-3003kokeilu saa poistaa 2023-11-07 / 2023-11-07
721024S:1Customer Behaviour Analysis 2021-10-29 / 2023-12-22
721027S_721028SCapstone Project I-II 721027S & 721028S 2022-01-10 / 2023-02-23
721541S:5721541S Perspectives on Innovation Management 2023-01-10 / 2023-12-01
721559S-3003Venture Growth Strategies (VGS) 2023 2023-03-26 / 2023-06-30
721562S:4Organizational Change and Development 2022 2021-09-01 / 2023-08-28
721565S:4721565S Design Driven Innovation 2021-09-06 / 2023-09-08
724105P-3004Johdon laskentatoimi 724105P-3004 2022-09-04 / 2023-01-14
724105P:10Johdon laskentatoimi ay724105P, kevät 2022 2020-01-21 / 2023-01-30
724105P:5_2022724105P Johdon laskentatoimi (Autumn 2022) 2022-08-01 / 2023-12-13
724201AInternationalization 2019-09-10 / 2023-01-13
724201A:2Internationalization Autumn 2020 2019-09-10 / 2023-01-13
724204A:5724204A Management Control (Autumn 2022) 2022-02-23 / 2023-03-05
724812P:1Building Change Through Entrepreneurship 2019-12-17 / 2023-01-13
724816P-3003Building Business Through Creativity and Collaboration 724816P spring 2023 2023-03-12 / 2023-04-20
724817P :1Grasping and developing business opportunities 2022-09-06 / 2023-05-16
740078Y-3003Työelämäkurssi 740078Y-3003, 2023 2023-04-18 / 2023-08-28
740078Y:3Työelämäkurssi 2022 2022-03-31 / 2023-04-13
740151P:8Biokemian menetelmät I 2022-2023 2022-09-02 / 2023-08-09
740361A-3009Molecular Biology I 740361A, 8 op, 2022 2022-08-31 / 2023-01-12
740362A:4Solun biologia 2022 2022-01-04 / 2023-04-05
740366A:3Cellular Communication 2022 2022-08-31 / 2023-08-22
740367A-3009Aineenvaihdunta II 740367A-3009 (6op) 2022-08-30 / 2023-02-16
740387A:3Micro/nanofluidics and lab-on-a-chip devices 2022-08-01 / 2023-08-28
740390A-3001Aineenvaihdunta II biotieteilijöille 740390A-3001 (3op) 2022-08-30 / 2023-02-16
744627S-3004Molecular biology II 744627S-3004_2023 2023-09-03 / 2023-10-05
744627S:5Molecular biology II 2022-09-19 / 2023-08-31
744639S:1Biosensors and introduction to microfabrication 2022-03-13 / 2023-03-14
744639S:2Biosensors and introduction to microfabrication 2022-03-13 / 2023-08-28
744643S-3002Mathematics for Biomedical Data Analysis - Spring 2023 2023-03-13 / 2023-04-25
750336AEvoluutioekologia 2020-08-24 / 2023-08-17
752362AKasvikokoelman laatiminen ja digikasvio 2022, 2-6 op / Botanical collection and digital herbarium 2022, 2-6 ECTS 2022-05-04 / 2023-03-21
752388A:3Solukkoviljelyn perusteet 2022-08-01 / 2023-08-25
754330A:2Evoluutio- ja käyttäytymisekologia 2022 2021-08-20 / 2023-08-17
754331ABiologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö 2022-01-10 / 2023-01-09
755320A:6Kehitysbiologia-histologia 2022 2021-02-28 / 2023-01-20
756311A:1Puutarhakasvien lajintuntemus 5 op/Identification of garden plants 5 ECTs 2021-06-01 / 2023-03-21
756341A:2Kasvibiologian perusteiden harjoitukset 2022-01-10 / 2023-01-20
756346A:2Kasvibiologian perusteet 2022-01-02 / 2023-01-09
756354A:1Kasvien lajintuntemus laaja 756354A ja suppea 756355A Identification of plant species extensive 756654S and brief 756655S 2021-08-06 / 2023-09-02
756649SSymbioosi / Symbiosis 2021-01-04 / 2023-01-09
757111P:1Molekyylimenetelmien harjoitukset 2023-01-08 / 2023-12-11
757314A:5Bioinformatiikan perusteet / Basics of Bioinformatics 2022 2022-08-29 / 2023-08-14
757622S:1Molekulaariset vuorovaikutukset / Molecular Interactions 2022-08-29 / 2023-09-05
761108P:2Fysiikan maailmankuva 2022 2022-08-24 / 2023-08-07
761312A:4Sähkömagnetismi 2 2022 2022-01-20 / 2023-02-09
761313A:1Atomifysiikka 1 -kesäkurssi 2019 2019-05-27 / 2023-12-13
761316A:3Minä aineenopettajana 2019-08-20 / 2023-03-08
761359A:3Spektroskooppiset menetelmät - kevät 2022 2022-01-11 / 2023-02-14
761618S:2Molekyylien kvanttimekaniikka / Molecular Quantum Mechanics 2022-01-09 / 2023-11-07
761633SIonospheric Physics 2021-08-30 / 2023-08-25
763312A:1Kvanttimekaniikka I 2020-08-31 / 2023-08-08
763343A:1Kiinteän aineen fysiikka 2020-12-23 / 2023-12-21
763343A:2Kiinteän aineen fysiikka 2020-12-23 / 2023-01-03
763620S:1Statistical physics 2021-09-12 / 2023-08-16
763636S:1Kondensoidun materian fysiikka 2021-03-17 / 2023-02-21
763636S:2Kondensoidun materian fysiikka 2021-03-17 / 2023-12-21
764125P:1Solujen biofysiikan perusteet 2020 2020-03-09 / 2023-11-13
764125P:2Solujen biofysiikan perusteet 2021 2021-03-02 / 2023-11-13
764125P:3Solujen biofysiikan perusteet 2022 2022-03-15 / 2023-11-13
764163P:2Biolääketieteen fysiikan perusteet 2021 2021-01-03 / 2023-11-13
764163P:3Biolääketieteen fysiikan perusteet 2022 2021-12-14 / 2023-11-13
764309A-3001Solujen biofysiikka 2023 2022-12-31 / 2023-03-13
764338A-3004Neurotieteen perusteet 2022 2022-08-30 / 2023-11-13
764338A:1Neurotieteen perusteet 2020 2020-08-31 / 2023-11-13
764639S-3003Solukalvojen biofysiikka 2022 2022-10-30 / 2023-02-27
764639S:1Solukalvojen biofysiikka 2020 2020-10-26 / 2023-11-13
764639S:2Solukalvojen biofysiikka 2021 2021-10-31 / 2023-11-13
766355A:3Avaruusfysiikan perusteet 2022-03-04 / 2023-03-08
766663S:1 Laskennallinen fysiikka ja kemia / Computational physics and chemistry 2021-01-11 / 2023-01-09
774304A:1Geokemian analytiikka 2020-10-28 / 2023-04-24
781650S:2Atomispektrometriset analyysitekniikat 2021-03-16 / 2023-03-12
781657S:3Experimental Design 2022-03-15 / 2023-03-01
782338A:1Kemian teolliset sovellutukset (KESÄ 2023) 2023-05-20 / 2023-08-31
782338A:3Kemian teolliset sovellutukset (Kevät 2023) 2022-12-31 / 2023-04-03
782608S:12023 Battery chemistries and components, 5 ECTS 2023-01-08 / 2023-01-11
782608S:2(SUMMER 2023) Battery chemistries and components, 5 ECTS 2023-01-08 / 2023-09-30
782608S:52023 Battery chemistries and components, 5 ECTS 2023-01-08 / 2023-04-03
782637S:2Surface chemistry - Pintakemia 782637S 2021-10-31 / 2023-10-19
782639S 782639S Electrochemistry (2022) 2022-09-02 / 2023-04-03
782640S:4782640S Chemistry of hydrometallurgical processes (2022) 2022-03-13 / 2023-02-14
782644S:1782644S Battery recycling and ecosystems (2022) 2022-03-05 / 2023-02-14
790101P:2GIS-perusteet ja kartografia 2021 2021-01-11 / 2023-03-29
790101P:4GIS-perusteet ja kartografia 2022 2021-12-16 / 2023-11-22
790102P:1Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen 2020-01-08 / 2023-08-08
790102P:3Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen 2023-08-08 / 2023-08-08
790102P:4Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen 2022 2021-12-13 / 2023-01-03
790102P:5Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen 2023 2021-12-13 / 2023-12-05
790104P:4Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen 2022 2021-03-04 / 2023-03-02
790104P:5Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen 2023 2021-03-04 / 2023-10-20
790141P-3007Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi 2022 790141P-3007 2022-10-17 / 2022-12-12
790152P:2Johdatus maantieteeseen tieteenalana 2019-08-13 / 2023-08-08
790160P:1Matkailumaantieteen johdantokurssi 2019-10-14 / 2023-10-06
790305A:3Kulttuurimaantieteen erityisteemat 2022 2022-03-28 / 2023-03-02
790321A:2Ihmismaantieteen kenttäkurssi 2022 2022-03-22 / 2023-03-20
790324A:3Luonnonmaantieteen kenttäkurssi 2022 2022-08-14 / 2023-08-16
790326A:4Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 2020-02-20 / 2023-02-15
790328A-3003Maantieteen opetuksen ajankohtaiset teemat 790328A kevät 2023 2023-01-12 / 2023-03-23
790329A:4Kestävyys ja muuttuva ympäristö: Luento-osuus 2022 2022-03-10 / 2023-01-31
790349A:1World Regional Geography autumn 2022 - Maapallon aluemaantiede syksy 2022 2022-09-05 / 2023-01-13
790349A:2World Regional Geography spring 2023 - Maapallon aluemaantiede kevät 2023 2023-01-15 / 2023-04-16
790351A:5Maantieteen LuK-seminaari ja -tutkielma 2022 2019-09-12 / 2023-01-09
790603S-3002Erikoistumisjakso: geoinformatiikka 790603S-3002 kopio 1 2022-07-31 / 2023-07-30
791601S:1Maantieteen historia ja filosofia 2022 2021-09-03 / 2023-09-07
791613S-3003GPS-paikannus ja paikannuspalvelut 2022 (791613S-3003) 2022-10-30 / 2022-12-30
791624S:3Pohjoisen luonnon tutkimus 2022 2022-04-20 / 2023-05-08
791626S:1Metodisia erityiskysymyksiä luonnonmaantieteessä 2020-03-09 / 2023-08-08
791626S:3Metodisia erityiskysymyksiä luonnonmaantieteessä 2022 2022-02-10 / 2023-03-08
791627SAluemaantieteellinen teoria ja käytäntö 2022-02-05 / 2022-12-31
791635A:1Physical geography of Fennoscandia, spring 2023 - Fennoskandian luonnonmaantiede, kevät 2023 2023-01-29 / 2023-08-08
791635A:2Physical geography of Fennoscandia, fall 2023 - Fennoskandian luonnonmaantiede, syksy 2023 2023-09-24 / 2023-12-22
791635A:5Physical geography of Fennoscandia, fall 2022 - Fennoskandian luonnonmaantiede, syksy 2022 2022-09-14 / 2023-01-14
791636S:1Kaukokartoitus luonnonmaantieteessä 2019-10-22 / 2023-08-08
791636S:2Kaukokartoitus luonnonmaantieteessä 2020 2020-09-11 / 2023-08-08
791636S:3Kaukokartoitus luonnonmaantieteessä 2021 2021-10-05 / 2023-08-08
791639S:1Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät maantieteessä 2022 2020-09-27 / 2023-09-12
791642S:3Aluekehitys ja -politiikka: syventävät teemat 2022 2021-11-21 / 2023-10-31
792617S:1GIS-analyysimenetelmät tutkimuksessa 2021 2021-04-07 / 2023-09-08
792617S:2GIS-analyysimenetelmät tutkimuksessa 2022 2022-04-04 / 2023-11-22
7Q00BI63-3006Skills in Radiation Therapy and Treatment Planning (rad20sm) 2022-08-20 / 2023-06-01
7Q00CR63-3006Säteilyturvallisuusvastaava (STV) / Strålsäkerhetsansvarig (1/2023) 2023-01-04 / 2023-07-30
7U00BF60-3006Turvallinen säteilyn käyttö hammasröntgentutkimuksissa osa 2 2022-01-09 / 2023-04-17
7W00DA99-30017W00DA99 Toiminnan analysoiminen ja soveltaminen 5 op 2022-02-09 / 2023-02-09
7W00DB13-3001Terapeuttinen vuorovaikutus ja terapiainterventio 5 op 2022-10-30 / 2023-01-31
7W00DB19-3002Asiakaslähtöinen ikääntyvien toimintaterapia 7W00DB19-3002 kopio 1 2023-10-20 / 2023-10-20
800102P-3001Integraalilaskenta 800102P-3001 kopio 1 2022-10-30 / 2022-12-31
801698S-3003Kryptografia 801698S-3003 2022-08-28 / 2022-10-31
801698S:1Kryptografia 2020-08-25 / 2023-09-11
802120P:8Matriisilaskennan etätentti 8.10.2021 2021-10-05 / 2023-09-11
802328A:1Lukuteorian perusteet 2020-10-23 / 2023-03-02
802336A-3020Salausmenetelmät 2023 1. periodi 802336A-3020 2023-08-27 / 2023-10-19
802336A-3025Kesäkurssi 2023: Salausmenetelmät 802336A-3025 2023-07-31 / 2023-08-31
802336A:3Salausmenetelmät 2022-2023 2022-06-22 / 2023-08-28
811602S-3003Advanced Software Quality and Security 811602S-3003 2023-01-08 / 2023-06-22
811604S-3003Software for Intelligent Systems and Artificial Intelligence (AI) 811604S-3003 2022-12-31 / 2023-03-11
900017Y-3077-arkistoSurvival Finnish, ryhmä 7, syksy 2023 / Sanna 2023-10-01 / 2023-10-01
900055Y-3012Talouselämän viestintä, ryhmä 6, etäopetus, kevät 2023 2023-01-08 / 2023-02-14
900055Y-3018Talouselämän viestintä, ryhmä 2, syksy 2023 2023-09-05 / 2023-10-16
900055Y-3020Talouselämän viestintä, ryhmä 4, syksy 2023 2023-09-05 / 2023-10-17
900060A:11Tekniikan viestintä, PYMP2020 2019-10-28 / 2023-08-17
900060A:17Tekniikan viestintä / KONE ryhmä 3 / syksy 20 2020-10-21 / 2023-08-17
900085Y-3012Asiantuntijan verkkoviestintätaidot, periodi 1 2023-09-03 / 2023-10-21
900102Y-3031Viesti ja vaikuta (KTK), ryhmä 16, Kako1, Opti1, kevät 2023 2023-01-08 / 2023-03-11
900102Y-3036Viesti ja vaikuta, Vaka1 AB, syksy 2023 2023-09-03 / 2023-10-18
900102Y-3043Viesti ja vaikuta, Psyka1, syksy 2023 2023-09-03 / 2023-10-28
900102Y-3045Viesti ja vaikuta, ryhmä 11, Vaka1 CDE, syksy 2023 2023-10-29 / 2023-12-17
900102Y:22Viesti ja vaikuta syksy 2020, ryhmä 1 2020-09-07 / 2023-10-23
900105Y-3011Suuntaa uralle viestinnän keinoin, ryhmä 1, monimuoto, periodi 2 2023-10-30 / 2023-10-30
900105Y_2023_4Suuntaa uralle viestinnän keinoin, ryhmä 4, monimuoto-opetus, periodi 3 2023-01-09 / 2023-02-23
901018YRuotsin valmentava kurssi 2 op (AVOIN YO/OY), kesä 2021 2021-05-09 / 2023-08-10
901018Y-3028Ruotsin valmentava kurssi, ryhmä 5, syksy 2023 901018Y-3028 kopio 1 2023-08-22 / 2023-08-22
901028Y-3015På väg 1-3 op, 2022-23 (Liisa Niemi) 2022-09-18 / 2023-12-19
901028Y:3På väg 1-3 op (Liisa Niemi, lv 2021-22) 2021-09-10 / 2023-12-19
901030Y-3006Svedufy HIKUVIE hösten 2022 2022-08-24 / 2023-01-28
901030Y:15HuTK / Svenska för språk- och kulturstuderande (vt -21) 2020-01-11 / 2023-12-19
901030Y:23Svenska för språk- och kulturstuderande, vt -22 (Liisa Niemi) 2020-01-17 / 2023-12-19
901036Y-3010Svenska för medicinare, hösten -22 (Liisa Niemi) 2022-09-07 / 2023-12-19
901036Y:12Svenska för medicinare (vt -21, Liisa Niemi) 2021-02-23 / 2023-12-19
901036Y:20Svenska för medicinare, vt -22 (Liisa Niemi) 2022-02-14 / 2023-12-19
901038YToinen kotimainen kieli (ruotsi) / LTK, hammaslääketiede 2020-01-08 / 2023-12-19
901038Y:5Svenska för tandläkare (våren -21) / Liisa Niemi 2021-01-25 / 2023-12-19
901038Y:6Sommarsvenska 2021 (tandläkare och medicinare) 2021-05-10 / 2023-12-19
901044Y:24Svenska / industriell ekonomi ht -21 (Liisa Niemi) 2019-09-09 / 2023-12-19
901044Y:4Toinen kotimainen kieli (ruotsi) / TTK, tuta, syksy -19 2019-08-14 / 2023-12-19
901052Y:18Svenska för ekonomer, ht 2022 2022-09-06 / 2023-08-11
902002Y:8English 1: Chemistry (2020) 2020-08-31 / 2023-06-05
902004Y:11English 2: Chemistry and Geology (Spring 2022) 2022-01-02 / 2023-11-30
902004Y:6English 2: Chemistry and Geology 2020-01-06 / 2023-11-30
905042Y:2Japanin kielen alkeiskurssi 1 2021-07-31 / 2023-06-01
905043Y:3Japanin kielen alkeiskurssi 2 2021-01-01 / 2023-01-02
905043Y:4Japanin kielen alkeiskurssi 2 2021-01-01 / 2023-12-05
905044Y:2Japanin kielen jatkokurssi 1 2021-07-31 / 2023-06-06
905045Y:3Japanin kielen jatkokurssi 2 2021-01-08 / 2023-01-02
905045Y:4Japanin kielen jatkokurssi 2 2021-01-08 / 2023-12-05
905049Y:3Japanin Kanji-merkkien kurssi 1 2021-01-01 / 2023-01-02
905049Y:4Japanin Kanji-merkkien kurssi 1 2021-01-01 / 2023-12-01
905050Y:4Japanin Kanji-merkkien kurssi 2 2021-09-02 / 2023-08-10
905056Y:2Japanin Kanji -merkkien kurssi 3 2020-10-23 / 2023-05-25
905057Y:3Japanin Tavu- kirjaimien kurssi 2021-07-31 / 2023-08-10
920003J-3006Responsible research: publications, data, metrics and merits, Autumn 2022 2022-09-30 / 2023-09-22
920003J:1Vastuullinen tutkimus: julkaisut, data, metriikka ja meritoituminen 2023 2022-02-02 / 2023-11-02
920028J-3004Presentation Skills, autumn 2022 2022-09-30 / 2023-01-30
920028J-3005Viestintä- ja esiintymistaidot (kevät 2023, suomeksi) : Esiintymistaidon intensiivikurssi 920028J-3005 kopio 1 2023-05-07 / 2023-06-06
920028J-3006Communication and presentation skills (spring 2023, in English): Intensive presentation skills course 920028J-3006 2023-05-07 / 2023-06-08
A540143Fysiologia 2019-03-22 / 2023-04-24
AT00CV62-3003-työvälAT00CV62-3004-1 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa - työvälineohjelmistot 1,5 op (TAN22) 2022-08-28 / 2023-08-23
AY00AK38-3001GeroSense (AVOIN YO) AY00AK38-3001 2023-10-31 / 2023-11-29
AY00AM99-3001Autumn 2023_Introduction to Starting a Company in Finland (OPEN UNI) AY00AM99-3001 kopio 1 2023-08-01 / 2023-08-01
AY351213P 2022Kansainvälisyys terveydenhuollossa 2022 (AVOIN YO) 2022-01-13 / 2023-11-14
AY352257P-3002Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työ- ja oppimisympäristössä 2022-11-02 / 2023-11-14
AY353307S-3003Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen (AVOIN YO) 2023-02-05 / 2023-03-20
AY353316S-3003Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä (AVOIN YO) 2023-01-08 / 2023-06-01
AY402106P-3006Erityispedagogiikan peruskurssi (AVOIN YO), tammikuu 2023 2023-01-08 / 2023-08-01
AY410084P-3013Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (AVOIN YO) AMOK AY410084P-3013 2023-01-11 / 2023-05-25
AY410084P-3013:1Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (AVOIN YO) AMOK kesä 2023 2023-05-31 / 2023-10-23
AY411007A-3004Koulutusjärjestelmät (AVOIN YO), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto AY411007A-3004 1 2023-01-13 / 2023-01-13
AY411007A-3004:1Koulutusjärjestelmät -23 (AVOIN YO) 2023-01-16 / 2023-11-09
AY421269P-3002Musiikin historia - Avoin yliopisto 2023 2023-03-15 / 2023-05-31
AY555242A-3010Tuotekehitys (AVOIN YO) AY555242A-2023 2023-05-10 / 2023-09-19
AY740153P-3002AY740153P perusteet 2: Menetelmät (AVOIN YO), 2022 2022-10-30 / 2023-09-15
AY740157P-3002 AY740157P perusteet 1: Biomolekyylit (AVOIN YO), 2022 2022-09-04 / 2023-06-15
AY740159P-3002AY740159P Johdatus biokemiaan (AVOIN YO), syksy 2022 2022-11-06 / 2023-04-05
AY740159P-3003Johdatus biokemiaan (AVOIN YO) AY740159P-3003, 2023 2023-03-30 / 2023-06-21
AbistarttiMaantiede ympärillämme 2021-05-31 / 2023-07-04
BIO22SMR1_YY00BB29-3222BIO22SM Ryhmä A ja B Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-07 / 2023-04-03
BIO22SMR2_YY00BB29-3222BIO22SM Ryhmä C ja D Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-07 / 2023-04-03
BIO22SMR3_YY00BB29-3222BIO22SM Ryhmä E Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-07 / 2023-04-03
BIO22SMR4_YY00BB29-3222EI KÄYTÖSSÄ BIO22SM Ryhmä 4 Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-07 / 2023-02-17
BIO22SMR5_YY00BB29-3222EI KÄYTÖSSÄ BIO22SM Ryhmä 5 Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-07 / 2023-02-17
Business W:1Business Writing 4 op (OY) - ay902138Y (AVOIN YO/OY), kesä 2021 2020-05-16 / 2023-08-10
DP00AG92Introduction to Interdisciplinarity 2022-10-31 / 2023-03-07
DigViest2022708202P Erikoistumisopinnot: Digitaalinen viestintä 2022 2022-01-11 / 2023-02-08
DigiohjausosaajaSote-digiohjaaja-täydennyskoulutus 2023-08-31 / 2023-11-12
ENP22SP_ON00DK30-3001ENP22SP Information Technology Skills - Integration Programme in the Academic and Healthcare Studies 2022-06-06 / 2023-04-03
ENS21SP_OS00BW03-3024ENS21SP Tutkiva kehittäminen - Määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op 2022-06-06 / 2023-04-03
ENS22SP_OS00CJ19-3021ENS22SP Tietotekniikka - Ammatillinen kasvu 2022-06-06 / 2023-04-03
ETKKO:1464109S-3001 Erikoislujat teräkset koneensuunnittelussa 2022-08-31 / 2023-08-21
EnglantiKTKVieras kieli, englanti (KTK) 3 op (AVOIN YO/OY) - ay902130Y, kesä 2021 2021-05-16 / 2023-08-10
Erityiskasvatus elämänkulussa / avoin yliopisto 2022AY402110P Erityiskasvatus elämänkulussa / syksy 2022 2022-10-16 / 2023-08-10
FTK22SM_OF00DB57-3002FTK22SM Tietotekniikka - Fysioterapian ammattilaiseksi ammattikorkeakoulusta 2022-06-06 / 2023-04-03
GraduaiheinfoTutkimusseminaari: pro gradujen aiheinfo 2022-09-01 / 2023-08-16
HA00AF91-3001Syventävät teoria- ja metodiopinnot : Mikä on arkeologinen löytö? Näkökulmia aineistojen talteenottamiseen, säilyttämiseen ja arvottamiseen HA00AF91-3001 kopio 1 2023-01-16 / 2023-03-01
HL-AutioKA Testikurssi 2023-06-06 / 2023-11-02
HL00AL01Python for processing and analysis of behavioral data 2023-01-19 / 2023-08-06
HS00AG01-3001Karjalan kieli ja kulttuuri 2022 2022-08-29 / 2023-01-10
HTEH-ENS18SPHoitotason ensihoito (ENS18SP) 2021-05-31 / 2023-06-06
ID00CS36-3003Finnish Language and Culture 1 ID00CS36-3003 DIN22SP 2022-10-31 / 2023-08-24
IN00CS91-3002Koneoppimisen perusteet IN00CS91-3002 (TVT21SPL) 2022-08-28 / 2023-08-10
IT00CT32-3004Relaatiotietokannat IT00CT32-3004 Kevät 2023 2023-01-08 / 2023-08-29
IT00CT32-3005Relaatiotietokannat (syksy 2022) TIK22KM 2022-08-14 / 2023-06-08
IT00DN31-3001TKTietokannan suunnittelu (kevät 2023) 2023-01-10 / 2023-06-08
IT00DN31-3002TKTietokannan suunnittelu (syksy 2022) TIK22KM 2022-10-30 / 2023-06-08
IntroRWelcome to Bio-Data! 2022-08-31 / 2023-09-04
JMPlukioJohdatus matemaattiseen päättelyyn (2op, avoin YO) 2020-11-12 / 2023-09-15
Johdatus lääketieteeseen:1Johdatus lääketieteen alalle 2 op (ay043001Y) 2023-08-29 / 2023-08-29
K1003YY-OMOpinnäytetyö Oksanen 2023-03-27 / 2023-12-14
KAT22SP_OS00CJ19-3023KAT22SP Tietotekniikka - Ammatillinen kasvu 2022-06-06 / 2023-04-25
KB00BP36eBusiness and Digital Marketing Competences - 10 op, Spring 2022 2022-03-13 / 2023-12-14
KB00BP36-3006eBusiness and Digital Marketing Competences KB00BP36-3006, Spring 2023 2023-03-12 / 2023-05-04
KL00CY20Digitaalisten palvelujen ja palvelukokemuksen kehittäminen, 3 op, KL00CY20-3001 2021-06-02 / 2023-12-14
KO2023Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (0,5 op) 2023-05-21 / 2023-12-14
KOMOOC-2022KulttuuriOsaajaksi! sosiaali- ja terveysalalla (3op) 2022-05-18 / 2023-12-14
KP00CR61-3005Digitalisaatio palvelujen tuottamisessa KP00CR61-3005, kevät 2023 2023-03-28 / 2023-05-30
KT 25 op OY Kasvatustiede 25 op (AVOIN YO/OY), kesä 2022 2022-04-30 / 2023-02-17
KT00CZ98-3001Master: KT00CZ98-3001 Yritysjärjestelyt (2022) 2022-10-19 / 2023-12-30
KeusyvSisätautien ja keuhkosairauksien keskeisimpiä yleislääkärin työssä tarvittavia tietoja: Keuhkosairaudet 044221S 2021-03-25 / 2023-06-12
Lkard:2Keskeistä lastenkardiologiaa 2020-11-28 / 2023-12-08
Lähiesimiestyö 2022Lähiesimiestyö, henkilöstöjohtaminen Syksy 2022 2022-08-16 / 2023-08-20
MAErMo22Matematiikka -ErMo S2022 2022-10-16 / 2023-08-10
MM00AM07-3001Anatomia: Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia MM00AM07-3001 2023-08-13 / 2023-09-21
MM00AM11-3001Anatomia: Mikroskooppinen anatomia, harjoitustyöt MM00AM11-3001 2023-07-31 / 2023-12-30
MV00CC93-3002Pakkaussuunnittelu MV00CC93-3003 2022-03-08 / 2023-05-29
MV00CW42-3003Visual Design Factory MV00CW42-3003 2023-01-08 / 2023-05-14
MV00CX85-3003Toimittajan taloustieto 2022-01-25 / 2023-01-10
MV00DP08-3001-osa2Testi (aiemmin pofoon tehty) 2022-04-26 / 2023-08-23
MV00DP50-3002-arkistoituGraafiset työkalut MV00DP50-3002 2023-08-17 / 2023-08-17
Maisterit-Hoitotiede 2020Maisterit-Hoitotiede 2020 2020-08-23 / 2023-09-18
Mentoring 22-23University of Oulu Mentoring Programme 2022-2023 2022-09-20/2023-06-15 2022-09-19 / 2023-06-15
NG00AI96-3001NG00AI96-3001 Challenges of global change: a geographical perspective 2023-09-10 / 2023-12-10
O1023BA-3008Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu (bio21sp) 2023-06-01 / 2023-06-01
O1023BA_1Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu (BIO) 2021-08-31 / 2023-06-01
O4042HO-301Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä (2022) 2022-01-02 / 2023-04-03
O4042HO-3015 Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä (syksy 2021) 2021-08-31 / 2023-09-29
O6110RH-3006Radiologia 3 op (RAD19) 2021-08-22 / 2023-05-09
O6110RH-3008Radiologia (RAD20SM) 2022-12-31 / 2023-03-11
O6207RHPotilas isotooppitutkimuksissa ja -hoidoissa (RAD) 2021-08-29 / 2023-06-01
OE00CI28-3003Ensihoidon ja sairaanhoidon perusteet 15 op (ENS21SP) 2021-05-17 / 2023-06-06
OM00CV16-3002Heikkonäköisyyden huolto ja poikkeava näkeminen - opt20 2022-12-31 / 2023-05-16
OPT22SP_YY00BB29-3223OPT22SP Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-06 / 2023-04-03
OS00BW03-3024-2OS00BW03-3024 Tutkiva kehittäminen / Laadulliset tutkimusmenetelmät (ENS21SP) 2022-08-08 / 2023-08-10
OS00CF58-3005 / OS00CF59-3005Perioperatiivinen hoitotyö I&II (syksy 2021) 2021-04-20 / 2023-08-10
OS00DL56-3002Välitöntä apua tarvitsevan asiakkaan hoitotyö OS00DL56-3002 2023-03-13 / 2023-06-05
OU00CV35-3005Master: Terveys- ja hyvinvointiteknologia ja palvelunohjaus digitaalisessa ympäristössä OU00CV35-3005 2023-01-08 / 2023-02-07
Ope oppii/verkkoOppimisen, opettamisen ja opiskelutaitojen tukemisen keinoja 2022-09-14 / 2023-07-11
PTEH-ENS20SPPerustason ensihoito (ENS20SP) 2021-07-31 / 2023-06-06
RAD22SM_OQ00CT61-3004RAD22SM Terveydenhuollon digitaalinen toimintaympäristö ja tietosuoja 2022-06-06 / 2023-04-03
RAD22SM_YY00BB29-3225RAD22SM Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-06 / 2023-04-25
Rak3a Rak3a kehittämishanke 2020-09-27 / 2023-10-19
Robo:3Robotiikka - 2022 2022-09-30 / 2023-10-31
Rtg-MeDIGI:1Rtg-kuvantulkinnan verkkokurssi, kevät 2023 2023-01-25 / 2023-05-31
Rtg-MeDIGI:2Rtg-kuvantulkinnan verkkokurssi, kevät 2023 2023-01-25 / 2023-08-30
Rtg-MeDIGI:3Rtg-kuvantulkinnan verkkokurssi, syksy 2023 2023-08-31 / 2023-12-31
Ruokaketju näkyväksi -hankeRuokaketju näkyväksi 2022-12-31 / 2023-08-21
Ruotsi KTK Toinen kotimainen kieli, ruotsi (KTK) 2 op (AVOIN YO/OY), kesä 2022, ryhmä A 2022-04-30 / 2023-02-18
SAHOS2022KulttuuriOsaajaksi! Monikulttuurinen opiskelijaohjaus sosiaali- ja terveysalalla (2 op) syksy 2022 2022-03-31 / 2023-12-14
SAI22SP_OS00CJ19-3023SAI22SP Tietotekniikka - Ammatillinen kasvu 2022-06-06 / 2023-04-03
SAI23KM_OS00CJ19-3022SAI23KM ja ENS23KM Tietotekniikka - Ammatillinen kasvu 2022-06-06 / 2023-06-06
SOS22SPA_YY00BB29-3215SOS22SPA Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-06 / 2023-04-03
SOS22SPB_YY00BB29-3215SOS22SPB Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-06 / 2023-04-03
SOS23KM_YY00BB29-3216SOS23KM Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-06 / 2023-06-06
SOSESosiologian aineopinnot: Sosiologian erityisalat 2022-05-15 / 2023-11-30
SSOamkSairaanhoitajaksi Suomessa- Oamk 2022-11-07 / 2023-03-31
STH22SP_YY00BB29-3224STH22SP Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-06 / 2023-04-03
STVSäteilyturvallisuusvastaava (STV) / Strålsäkerhetsansvarig (SSA) (3/2022) 2022-08-25 / 2023-05-24
STV01/22_1Säteilyturvallisuusvastaava (STV) / Strålsäkerhetsansvarig (SSA) (2/2023) 2023-01-14 / 2023-02-08
STV2/22Säteilyturvallisuusvastaava (STV) / Strålsäkerhetsansvarig (SSA) (2/2022) 2022-03-31 / 2023-04-17
SU00BQ14-3024Tutkiva kehittäminen, Projektityön perusteet 2 op, BIO20SM 2022-07-31 / 2023-08-01
SU00BQ14-3024 (2022)Tutkimustyön perusteet 2 op (BIO20SM) 2021-11-09 / 2022-11-09
SU00BQ14-3027-2Tutkiva kehittäminen, Projektityön perusteet 2 op, RAD20SM 2021-12-20 / 2023-08-01
Svenska för ekonom.Svenska för ekonomer 4 op (AVOIN YO/OY), syksy 2020, ryhmä B 2020-10-08 / 2023-08-10
Svenska för ekonomerSvenska för ekonomer (OYKKK) 4 op (AVOIN YO/OY), kesä 2021 2021-08-01 / 2023-08-10
T00110Y:22Testikurssi T00110Y > arkistoitava 2021-10-01 / 2023-09-08
T00110Y:28Testikurssi T00110Y copy 3 kopio 1 2020-05-15 / 2023-08-08
T00110Y:33Testikurssi T00110Y copy 3 kopio 1 2020-05-15 / 2023-08-10
T00110Y:47Testikurssi T00110Y kopio 3 kopio 1 2021-08-27 / 2023-01-19
T00110Y:48Testikurssi T00110Y copy 3 kopio 1 2020-05-15 / 2023-12-14
T315203-3007Kaivosteollisuus 2022-08-31 / 2023-04-30
TEH22SP_OS00CJ19-3023TEH22SP Tietotekniikka - Ammatillinen kasvu 2022-06-06 / 2023-04-03
TEH23KM_OS00CJ19-3022TEH23KM Tietotekniikka - Ammatillinen kasvu 2022-06-06 / 2023-06-06
TF00BN99-part-ENEnglish in Renovation, Autumn 2022 2022-08-16 / 2023-08-08
TK00BP48-3014-4Koneautomaation perusteet - Hydrauliikka (KTO21SP1) kopio 1 kopio 1 kopio 1 2023-03-13 / 2023-06-30
TK00BP55-3001-4TK00BP55-3001-3 Ajoneuvo- ja työkonekaluston kunnossapito (KTO19SP3) 2020-11-30 / 2023-08-07
TK00CX86-3001-2Vehicle Testing KTO19SP3 2021 2021-08-31 / 2023-09-08
TK00CX86-3001-3Engine Testing KTO19SP3 2021-08-31 / 2023-09-08
TS00BN58-3006TS00BN58 Teräsrakenteet - Kevät 2023 2022-12-31 / 2023-05-07
TTK22SMR_7W00DG81-3002EI KÄYTÖSSÄ TTK22SMR Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-07 / 2023-02-17
TTK22SMR_7W00DG84-3002TTK22SMR Terveydenhuollon tietojärjestelmät 2022-06-06 / 2023-06-06
TTK22SM_7W00DG81-3002TTK22SM ja TTK22SMR Tietotekniikka - Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2022-06-07 / 2023-04-03
TTK22SM_7W00DG84-3002TTK22SM Terveydenhuollon tietojärjestelmät 2022-06-06 / 2023-06-06
TULES 22-23TULES 2022-2023 2022-08-08 / 2023-08-16
TVO_MUSMM00CV65-3002-4 Työvälineohjelmistot 2 op MPE21 2021-08-22 / 2023-08-23
TVO_TAN_21AT00CV62-3002-1 Työvälineohjelmistot-osio 3 op TAN21SP 2021-08-22 / 2023-08-23
TVO_VI_21Työvälineohjelmistot 1 ja 2-vie21spvi 2021-08-29 / 2023-08-23
TW00CH90-3005Soveltava ohjelmointi TW00CH90-3005 2023-08-29 / 2023-08-29
TW00DS24-3001Peppi ei julkaista. Sustainable use of lithium batteries in transportation and energy storage. TW00DS24-3001 2022-08-31 / 2023-08-10
Tuova II_1Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi – löydä oma polkusi 2022-2023 2022-02-10 / 2023-12-20
Vinikka_opinnayteSinikka Viinikan ohjaamat opinnäytetyöt 2021-02-24 / 2023-08-18
YKTOSosiologian perusopinnot: Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueet 2022-05-15 / 2023-11-30
YY00BB29-3213_tietotekniikkaTietotekniikka Opiskelijana ammattikorkeakoulussa YY00BB29-3213 SOS22KMA 2022-01-16 / 2023-08-23
YY00BG33-3091:1Opinnäytetyöt Turnitin Similarity-plagiaatintunnistus 2023-01-08 / 2023-08-10
YY00BR00Concept Creation (Game LAB) - 15 op 2021-06-02 / 2023-12-14
YY00CD87-3001Tutkimus- ja kehittämistoiminta, yhteinen verkkototeutus, kulttuuri 21-22 2021-08-16 / 2023-08-10
ay00AH74Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia (AVOIN YO) 2022-10-17 / 2023-09-11
ay00AH75-22Koulutussuunnittelu -22 (AVOIN YO) 2022-11-01 / 2023-09-14
ay351208PIhmisen terveys ja hyvinvointi2022 AVOIN YLIOPISTO 2022-08-19 / 2023-11-14
ay353307S:2Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen (AVOIN YO) 2021-02-05 / 2023-11-14
ay353316S:1Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä (AVOIN YO) 2020-10-10 / 2023-11-14
ay402100P:1Johdatus erityiskasvatuksen perusteisiin lv 2022-2023 2022-09-04 / 2023-08-01
ay402107P:3Kielen ja kommunikaation tukeminen - Avoin yliopisto 2022-2023 2021-01-10 / 2023-06-26
ay402108P:2Oppimisen vaikeudet ja yksilöllisyys - Avoin yliopisto kevät 2024 2022-02-19 / 2023-08-01
ay402119P:3ay402119P Sosioemotionaalinen kehitys (Avoin yliopisto kevät 2023) 2023-01-29 / 2023-08-01
ay410084P:6Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -22 (AVOIN YO) 2020-06-02 / 2023-08-04
ay410085P:1Kasvu, kehitys ja oppiminen kevät -23 AMOK (AVOIN YO) 2021-10-23 / 2023-06-26
ay410085P:5 :1Kasvu, kehitys, oppiminen / AMOK kesä -22 (AVOIN YLIOPISTO) 2022-03-21 / 2023-03-01
ay410085P:7Kasvu, kehitys ja oppiminen kesä -23 AMOK (AVOIN YO) 2023-06-30 / 2023-09-15
ay410086P:2Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus -22 (AVOIN YO) 2023-02-01 / 2023-05-28
ay410087P:2Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit -22 (AVOIN YO) 2022-11-30 / 2023-05-28
ay411004A:3Kasvatus- ja sivistysteoria -22 (AVOIN YO) 2020-06-02 / 2023-08-04
ay411005A:3Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet -22 (AVOIN YO) 2021-09-19 / 2023-08-28
ay411008A:1Koulutusekonomian perusteet (AVOIN YO) 2022-01-06 / 2023-01-04
ay411008A:3Koulutusekonomian perusteet -22 (AVOIN YO) 2023-01-03 / 2023-09-14
ay411016A:2Proseminaari -22 (AVOIN YO) 2022-01-17 / 2023-11-10
ay421269P:1Musiikin historia (AVOIN YO) 2023-04-26 / 2023-04-27
ay555242ATuotekehitys (AVOIN YO) 2020 2020-04-27 / 2023-11-17
ay555242A:1Tuotekehitys (AVOIN YO) 2021 2021-02-15 / 2023-11-17
ay694943AViron alkeiskurssi 5 op (OY) - ay694943A, kesä 2020 2020-04-30 / 2023-08-10
ay740155P:2Ilmastonmuutoksen torjuntaa yksilötasolla (AVOIN YO) 2022 2021-01-25 / 2023-04-05
ay754135PMolekyyligenetiikan perusteet (AVOIN YO) 2022-01-13 / 2023-01-03
ay901032YToinen kotimainen kieli, ruotsi (KTK) 2 op (AVOIN YO/OY), kesä 2021 2021-03-23 / 2023-08-10
ay901052Y, ay901053Y Svenska för ekonomer (OyKKK) 4 op (OY) - ay901052Y, ay901053Y, kesä 2020, ryhmä B 2020-05-13 / 2023-02-14
ay901052Y, ay901053Y (kesä 2020)Svenska för ekonomer (OyKKK) 4 op (OY) - ay901052Y, ay901053Y, kesä 2020, ryhmä A 2020-04-30 / 2023-08-10
ay901052Y/ay901053YSvenska för ekonomer (OyKKK) 4 op (AVOIN YO/OY)- ay901052Y, ay901053Y, kesä 2022 2022-07-31 / 2023-08-10
ay905024YEspanjan alkeiskurssi I, 5 op (AVOIN YO/OY), kesä 2020 2020-04-24 / 2023-08-10
ayA110401 (2020-2021)Suomen kieli, perusopinnot (AVOIN YO/OY), 25 op, 2020-2021 2020-08-31 / 2023-08-10
ay_901018YRuotsin valmentava kurssi 2 op (AVOIN YO/OY) - ay901018Y, kesä 2022 2022-05-08 / 2023-08-10
hyvinvoiva_ktk:1Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen 2021-03-03 / 2023-08-24
joonan-testi-2Joonan testikurssi 2 2023-08-15 / 2023-09-15
kasvatustiede25 Kasvatustiede 25 op (AVOIN YO/OY), kesä 2021 2021-05-02 / 2023-08-10
lauseoppi2021Lauseoppi 5 op (AVOIN YO/OY), syksy 2021 2021-10-18 / 2023-08-10
sinikkav_testiSinikka Viinikan testi 2020-12-09 / 2023-08-22
tik18km-tutorTutorointi (TIK18KM) 2021-02-25 / 2023-08-22
x_1Akutologia I 2022-2023 2022-08-10 / 2023-07-10
xx_1Akutologia II 2022-2023 2022-08-10 / 2023-06-02
Äänne- ja muoto-oppiÄänne- ja muoto-oppi 5 op (AVOIN YO/OY), syksy 2021 2021-10-19 / 2023-08-10