Available courses

Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodissa II. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 5. vuoden syyslukukausi. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida, miten kansalliset…
Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodissa II. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden syyslukukausi. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää kemiallisten rea…
Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodissa I. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden syyslukukausi. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla ja arvioida metall…
477415S Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processing Termodynaaminen ja prosessimallinnus metallurgiassa ja rikastustekniikassa ECTS credits: 5 cr / 135 hours of work. Language of instruction: English Timing: The course is held in the autumn semester, during periods I and…
Termodynaamiset tasapainot Thermodynamic equilibria Laajuus: 5 op Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Toteutus periodissa 2. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määrittää kemiallisia reaktiotasapainoja teollisiin prosesseihin liittyvissä systeemeissä sekä osaa mieltää tasa…
Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä. Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Opintojakso järjestetään syysukukaudella, periodeissa I ja II. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 1. vuoden syyslukukausi. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella teollista …
Geologinen kartoitus (5 op) Oppimisjakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kallio- ja maaperäkartoituksen perusperiaatteet. Kurssilla käydään läpi geologisen kartoituksen kenttätyöskentelymenetelmät ja havainnointi sekä tutustuminen geologisen kartan laatimiseen. Kurssi järjestetään l#8230;

Tämän kurssin sisältö voi opettajakohtaisesti vaihdella. Tänä keväänä on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä liittyen tieteelliseen tutkimukseen.  Kurssi
koostuu suoritettavista osatehtävistä.