Available courses

Koneensuunnitteluprojekti on laajamittainen suunnitteluprojekti (ent. Koneensuunnittelun/Paperiteollisuuden koneiden erikoistyö) joka toteutetaan pääsääntöisesti yritykseltä saadusta aiheesta.

Projektityö vastaa laajuudeltaan diplomityötä ja voidaan tehdä 1-4 henkilön ryhmässä.
After the course, the student knows the management and control problems in metallurgical industry and can choose between the main modelling and control methods to solve them. He can apply the skills of earlier studies in analysing the control of separate processes and larger process lines and can e…
Kurssilla opiskellaan maaperägeologisen malminetsinnän historiaa ja prosesseja sekä tutkimuksissa käytettäviä menetelmiä. Kurssilla käydään läpi malminetsinnän vaiheet sisältäen perustiedot maaperämuodostumien, malmilohkareiden ja moreenigeokemian käytöstä malminetsinnässä jäät…