Available courses

The course provides an introduction to basic geophysical techniques (e.g. seismic, potential fields, electric, electromagnetic and radiometric) that are used in economic geology, with stress upon exploration of ore mineral deposits and mining. It discusses connection between physical properties of r…
Opiskelija osaa analysoida ja kuvata kallioperän deformaatiorakenteita ja tehdä analyysituloksen perusteella johtopäätöksiä deformoitumis­mekanis­meista ja deformaatioprosessien luonteista.
Welcome to the Process Design course. The main target of the course is to show that process design is team work that requires using systematically different process design tools. Although the main evaluation criteria of the feasibility of a process is still the techno-economic performance, other cri…

Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.