Available courses


Opintojakso perehdyttää Fennoskandian luonnonmaantieteeseen. Tentittyään
kurssin opiskelija osaa määritellä Fennoskandian
luonnonmaantieteellisiä erityispiirteitä ja ilmiöitä.
Kurssin käytyään opiskelija osaa tarkastella kriittisesti matematiikan oppimista ja opetusta sekä hahmottaa koulumatematiikan ja yliopistomatematiikan välistä yhteyttä. Kurssilla opiskelija pohtii matematiikan ja fysiikan oppimista ja opetusta tehtävien, artikkelien ja keskusteluiden kautta.…
Luentojen avulla perehdytään kasvifysiologisiin perusilmiöihin, kuten fotosynteesiin, typpiaineenvaihduntaan ja kasvihormonivaikutuksiin.
Opiskelija saa käsityksen kasvien anatomiasta ja morfologiasta ja hahmottaa niiden merkityksen kasvin elintoimintojen taustalla. Opitaan peruslaborointitaitoja ja tutkimustulosten kirjallista raportointia.