Available courses

Kurssin tavoitteena on oppia kasvilajien maastotunnistusta, ekologisten kenttäkokeiden suunnittelua ja toteutusta sekä tutustua metsä- ja suoluontoon sekä Perämeren rannikon ja Kuusamon luonnon erityispiirteisiin sekä luontotyyppeihin. Kurssin alkuosassa (3 pv) tutustutaan Hailuodossa ja/tai O…
790329A Kestävyys ja muuttuva ympäristö (5 op) -kurssin luento-osuus
Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden ymmärrystä jatkuvuudesta ja tutustuttaa topologisiin käsitteisiin metristen avaruuksien kontekstissa. Keskeisessä roolissa ovat Euklidiset avaruudet, mutta kurssilla tutustutaan myös muihin esimerkkeihin metrisistä avaruuksista.Keskeiset käsitt…