Available courses

The course will give 1) a brief mathematic basis for numerical programming, 2) numerical programming in solving physical problems, and 3) practices of numerical programming. After finishing the course, the students are expected to have preliminary knowledge and skills in scientific programming which…
Kurssilla tarkastellaan aluekehitystä ja aluepolitiikkaa erilaisten käsitteiden ja empiiristen esimerkkien avulla. Tutustutaan erilaisiin aluekehityksen ja aluepolitiikan tutkimuksessa kehitettyihin ja sovellettaviin teorioihin. Syvennytään aluerakenteiden peruspiirteisiin ja alueellisen transfo…