Available courses


Termodynaamiset potentiaalit ja Maxwellin relaatiot
Fysiikan keskeisten käsitteiden muotoutuminen sekä mallien ja havaintomenetelmien kehittyminen klassisen fysiikan ja modernin fysiikan kehityksen yhteydessä. Fysiikan sovellutusten merkitys yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Fysiikan tutkimusaloihin ja fyysikoiden työllistymismahdollisuuksii…
Kurssilla syvennytään pohjoisten alueiden geomorfologisten, biogeografisten ja klimatologisten ilmiöiden tarkasteluun globaalimuutoksen viitekehyksessä kirjallisuuden, maastohavainnoinnin ja tilastollisten tarkastelujen avulla.
LuK-loppukuulustelu BT/gen-painotuksen valinneille opiskelijoille. Normaalioloissa Examinariumissa tehtävä tentti tehdään nyt kotitenttinä moodlessa. o   Klug, W. S., Cummings, M. R., Spencer, C.A ja Palladino M.A.: Concepts of Genetics (11. painos). Pearson & Prentice Hall, 2015…

Syventävien aineiden loppukuulustelu BT/gen opiskelijoille / Final examination for ECOGEN/gen students

Examinariumissa normaalisti suoritettava tentti suoritetaan kotitenttinä Moodlen kautta / The exam that ir normally taken in Examinarium is now taken as a home exam in Moodle