Available courses

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa • Tunnistaa eläinten osuutta lapsuuteen liittyvissä käytänteissä ja laajemmin yhteiskunnassa. Tunnistaa ihmiskeskeisiä puhetapoja, käsitteitä ja käytänteitä lapsuuden eri konteksteissa. • Jäsentää lapsuutta ja lapsuustut…
Tervetuloa kandiseminaariin!
Seminaareissa esitellään tutkimussuunnitelmia sekä valmiita töitä, pohditaan tieteen tekemiseen liittyviä kysymyksiä sekä saadaan ohjausta omaan kandidaatin tutkielmaan.