Available courses

Laajuus: 5 op Opetuskieli: Suomi Ajoitus: 4. opintovuosi, kevät Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ammatillisen ohjauksen tunnuspiirteet osaa analysoida omaa ja toisten ohjaustoimintaa ammatillisena toimintana osaa vertailla ohjauksen tutkimuksen eri lähestymistapoja…
Harjoittelu 4 – /Päättöharjoittelu on erityispedagogiikan koulutusohjelman ja VEO -maisteriohjelman viimeinen harjoittelu, joka edellyttää opiskelijalta vastuullista läsnäoloa ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan, joka mahdollisimman hyvin vahvistaa hänen…
Kurssin ”Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus” aikataulu / Kevät 2021 TI 23.2. klo 8.15-10: Raimo Kaasila: Ammatillista identiteettiä etsimässä TI 2.3. klo 08.15-10.00: Marjatta Takala: Inkluusio ja erityispedagogisen tuen tarve KE 3.3. klo 08.15-10.00: Timo Pinola: Oppimisen ja opetusha…
In this course we will be studying a selection of major and minor politics in education (e.g. notions such as social and epistemic injustice). Also, the theory and practice of facilitating ethical inquiry in educational settings. Key political and ethical concepts, including authority, democracy, ci…