Available courses

Materiaalia kandityön tueksi psykologian kandidaatintutkielmaa kesällä 2023 aloittaville psykologian tutkinto-ohjelman opiskelijoille
Course dealing with major and minor politics in education: The theory and practice of facilitating ethical enquiry in educational settings, key political and ethical concepts, including authority, democracy, citizenship, animals, materials, environment, place, space and time. Current rese…
Uskonnon didaktiikan opintojakso kuuluu osaksi Historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon tai elämänkatsomustiedon -kurssia. Opintojakson osioista opiskelijan tulee osallistua historian ja yhteiskuntaopin opetuksen ohella joko uskonnon tai elämänkatsomustiedon opintoihin. Tämä Moodle-tila on usko…

Elämänkatsomustiedon didaktiikka kuuluu kurssiin 406051A Historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto.

Ympäristöoppi II -kurssin (406054A) toteutus keväällä 2023 ErMo-ryhmälle.