Available courses

This course designed as an entry point into contemporary conceptual debates and critical approaches related to global citizenship education. This course engages learners in a critical examination of case studies of educational practices and conceptual debates related to notions of knowledge and form…
Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden valmistava koulutus suomalaisessa koulussa ja päiväkodissa työskentelyyn (15 op) Koulutus ei johda tutkintoon, vaan antaa valmiuksia hakeutua kasvatusalan opintoihin Suomessa.  Koulutus antaa kielellisen opastuksen kasvatusalan toimintaympäristöön (…


Seminaariosa 4 op: Kontaktiopetusta tutkinto-ohjelmakohtaisessa pienryhmässä 12 h, itsenäistä työskentelyä 76 h  
Liikuntakasvatuksen opinnäytetyöryhmä on Liikuntakasvatuksen kandi- ja graduryhmien yhteinen seminaarikansio, josta löytyy seminaarityöskentelyä tukevaa materiaalia. Ajankohtaiset tiedotteet lähetetään WebOodin kautta.
Tälle kurssialueella on koottu Kasvatustieteiden tiedekunnan infoja ja niiden sisältöjä. Alue on jaettu tutkinto-ohjelmittain omiin kansioihin.