Available courses


Ohjausosaamisen kurssi, joka kuuluu maisteritutkintoon ja jota tarjotaan myös TOPIK:n jatkuvan oppimisen kursseina. 
After the course completion student is familiar with different methodologies to utilize register-based data, understands the cooncepts of data quality and its’ impact especially in human-centered analytics. Kurssin käytyään opiskelija tuntee erilaisia rekisteridatan analytiikkaan liittyviä men…
Participant is well familiar with principles of using learning analytics for teaching and guidance, and knows different pedagogical approaches. Is capable to ciritcally assess the limitations of using learning analytics. Is capable to design learning analytics use for teaching or guidance in his/her…
This course provides you knowledge of students as users of learning analytics, how student learning and engagement could be supported with LA, and how to engage students with using different LA tools. The course will be conducted completely online, and we expect nice and interactive course with our …
Tämä kurssi on osa 10 opintopisteen laajuista kokonaisuutta, Pedagogiikka, etiikka ja datan käytön periaatteet oppimisanalytiikan käytössä koulutuksessa ja ohjauksessa, jonka tarkoituksena on perhehdyttää opiskelijat monitieteisen oppimisanalytiikan alan keskeisiin käsitteisiin, ilmiöihin…