Available courses

Täältä löytdät Tila ja aika kurssin materiaalit.
Kurssin siältöihin kuuluvat: arkkitehtuurikasvatus, mediakasvatus ja plastinen sommittelu.
Varhaiskasvatus ja esi- ja alkuopetus tutkimuksen kohteena (Living Relations-tutkimusryhmä) Taina Kyrönlampi & Elina Viljamaa Ryhmässä käsitellään monipuolisesti varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksellisia teema- alueita ovat muun muassa - esi- ja alk…
Kurssin osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa - tunnistaa sosiologian tutkimusalueen ja sosiologian yhteydet ja erot muihin tieteenaloihin - eritellä keskeisiä sosiologisia tutkimussuuntauksia ja käyttää tärkeimpiä sosiologian käsitteitä. Sisältö - sosiologian kl…
The major objectives of this course is - to get anxiety and fear out of statistical analysis - to acquire basic skills in quantitative study - to know how to use SPSS Contents for the course: - design a quantitative study in forms of questionnaire - prepare a codebook - prepare a data file with SPSS…