Kursutbud


Tälle moodlealustalle kerätään KTK:n hyvinvointityöpajojen materiaali.
Laajuus: 5 op Opetuskieli: Suomi Ajoitus: 4. opintovuosi, kevät Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ammatillisen ohjauksen tunnuspiirteet osaa analysoida omaa ja toisten ohjaustoimintaa ammatillisena toimintana osaa vertailla ohjauksen tutkimuksen eri lähestymistapoja…