Available courses

Laajuus: 5 opKoodi: ay410084P Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen soveltaa kasvatustiet…
Osaamistavoitteet: Tämän osion opiskeltuasi osaat kertoa: Mitä biokemia on Miten biokemia tutkimusalueena sijoittuu muiden luonnontieteiden joukkoon Minkälaisia asioita biokemiassa tutkitaan Mihin biokemiaa tarvitaan ja miten se ilmenee jokapäiväisessä elämässä/arjessa Eläin- ja kasvisol…

Tällä kurssilla esitellään erilaisia Moodlen ominaisuuksia ja miltä ne näyttävät opiskelijan näkökulmassa.
Koodi: ay411004ALaajuus: 5op Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteet ja -käsitteet, sekä tunnistaa niiden vaikutuksen modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenaset…
Laajuus: 5 opKoodi: ay410084P Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen soveltaa kasvatustiet…
Laajuus: 5 opKoodi: ay410084P Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen soveltaa kasvatustiet…
Koodi: ay407040ALaajuus: 5op Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen kvantitatiivisen tutkimu…
Koodi: ay407041ALaajuus: 5op Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla ja eritellä laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita kuvata erilaisten aineistonkeruumenetelmien käyttömahdollisuuksia…