Available courses

Tutustu opiskelutaitoihin ja opiskeluhyvinvointiin liittyviin teemoihin tällä itsenäisesti suoritettavalla maksuttomalla verkkokurssilla! Kohderyhmä: avoimen yliopiston opiskelijat. Suositellaan suoritettavaksi erityisesti ennen muiden avoimen yliopiston opintojaksojen ja -kokonaisuuksien tai v…

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (AVOIN YO) - kevät 2023
Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa teoreettisten ja filosofisten tutkimusmenetelmien perusperiaatteet ja erilaiset suuntaukset soveltaa jotakin filosofisen tutkimuksen menetelmää opinnäytetyössään Sisältö Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita: teoree…