Available courses


Saksankielisten maiden yhteiskunta, kirjallisuus ja kulttuuri; saksan kielen alueellinen vaihtelu; kulttuurien välisen viestinnän ja kansainvälisen yritysviestinnän perusteita.

Hei,

olisiko mahdollista saada uusi Moodle-kurssin alusta, jossa olisi tämän aikaisemman sisällöt, mutta ei opiskelijoiden suorituksia.

Kiitos, Outi Kanste
Laajuus: 5 opKoodi: ay410084P Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen soveltaa kasvatustiet…
Viron alkeiskurssi, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, kevät 2021