Available courses

Viron alkeiskurssi, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, kevät 2021

Kurssin työtila avoimen toteutuksen Psykologian sovellukset I : terveyden ja mielenterveyden psykologia - opintojaksolle
Laajuus: 5 opKoodi: ay410084P Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen soveltaa kasvatustiet…
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot brändimarkkinoinnista. Opiskelija tunnistaa brändimarkkinoinnin erilaisia kohderyhmiä, painopisteen ollessa kuluttajamarkkinoilla. Opiskelija osaa perustella brändijohtamisen toimenpiteitä ja analysoida brändiviesti…
Kurssin sisältö Kurssin lähtökohtana on tuoda esille työelämän laatutekijöiden moniulotteisuus. Kurssin verkkoluennoilla esillä ovat mm.: Työelämän nykytila, haasteet ja strategiset tavoitteet kansallisesti ja kansainvälisesti; työhyvinvoinnin merkitys työvoiman terveyttä turvaavana…