Available courses


Ihmisen terveys ja hyvinvointi 5 op, avoimen yliopiston opetuksen Moodle-alusta syksylle 2022.

Valmennusohjelmassa yritykset oppivat arvioimaan paremmin nykytilaansa sekä tunnistamaan ja varautumaan muuttuvan liiketoimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin.

English version of

Mikroyrittäjyyden perusteet (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2021-2022)


Mikroyrityksen liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällä kurssilla opitaan vastaamaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ketterän johtamisen menetelmillä. Kurssi tarjoaa sekä teoriaa että konkreettisia työkaluja yrityksen ketterä#8230;
Toimintaympäristön nopean murroksen myötä ajantasaisten, tulevaisuuteen suuntaavien yrittäjyys- ja työelämätaitojen merkitys korostuu. Tällä kurssilla opitaan tunnistamaan omaa osaamista, vahvuuksia sekä kehittämistarpeita ja rakentamaan omaa tulevaisuuspolkua. Kurssi tarjoaa sekä teor…