Available courses

Laajuus: 5 opKoodi: ay410084P Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen soveltaa kasvatustiet…
Laajuus: 5 opKoodi: ay410084P Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen soveltaa kasvatustiet…
Laajuus: 5 opKoodi: ay410084P Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen soveltaa kasvatustiet…
Laajuus: 5 opKoodi: ay410084P Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen soveltaa kasvatustiet…
Kurssilla käydään läpi näkökulmia fennistiseen eli suomen kieltä koskevaan tutkimukseen. Aiheina ovat mm. suomalaisperäiset kielivähemmistöt, 2010-luvun puhekielen vaihtelu, murteiden taistelu, valeuutiset tekstilajina, kehollisen ja monikielisen vuorovaikutuksen tutkimus sekä sekä oppi…
Koodi: ay410090P Laajuus: 2 op Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita kuvata ja eritellä alustavasti kasvatustieteen peruskäsitteitä Sisältö: Alustava orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin Kasvatu…
Keskeisimmät ilmastonmuutokseen johtavat syyt, ihmisen toiminta ilmastonmuutoksen synnyssä, ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisen hyvinvointiin talouden, terveyden, energiatalouden ja ruuantuotannon kannalta. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen torjunta yksilötasolla, esimerkkinä sinilevien …

Fysiikan laboratoriomittausten perusteet -kurssi on tarkoitettu lukiossa opiskeleville tai juuri lukiosta valmistuneille kurkistuskurssiksi fysiikan yliopisto-opintoihin.
Upon completion of the course, the student is able to understand different perspectives on multinational corporations (MNCs) and recognize why MNCs exist, how they compete, and what is their impact on society. The student is able to analyze the role of cross-cultural management in MNCs as well as t…