Available courses


Kirjallisuudenhistorian keskeiset periodit ja kirjallisuudenlajien kehitys antiikista valistukseen.
Johdatus lasten ja nuorten kirjallisuuteen ja sanataiteeseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa lasten- ja nuorten kirjallisuuden ja sanataiteen klassikoista ja niistä käydystä tieteellisestä keskustelusta, ja osaa soveltaa tradition ja teoriantuntemustaan yksittäisten tekstien anal…
In this course we will approach the field of Archaeological Science by first of all introducing to different methods within the field, but then focusing on different stable isotope analysis used to answer archaeological questions. The application of stable isotope anlasysis is most common on animal…
This is an advanced course worth 5 credits. The course provides an introduction to research methods and data elicitation techniques used in second language acquisition (SLA) research with an emphasis on methods that students could use in their MA theses. Students will also read research papers using…