Available courses

Anarâškielâ amnâsuáppoid kullee fonologia já morfologia kurssâ.
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssin Moodle-työtila
Opiskelija saa käsityksen filosofian avainkysymyksistä ja niiden historiasta antiikista 1900-luvulle. Kurssilla pohditaan, mitä filosofia ylipäätään on ja mikä on filosofian arvo. Luentokurssilla opiskellaan filosofiaa noin kymmenen keskeisen ongelman tai käsitteen kautta. Lisäksi luodaan …
Language and Language Editing 682362S (5op) is organized in cooperation with the Journal of the Philosophy of History. The coursework involves editing manuscripts for the journal and coordinating with the editor-in-chief. The course is taught as continuous teaching, with meetings arranged as needed.…