Available courses

This is an intermediate course worth 5 credits. The course provides an introduction to research methods and data elicitation techniques used in second language acquisition (SLA) research with an emphasis on methods that students could use in their BA theses. The main assignment is to design a study,…
Osaamistavoitteet Opiskelija tutustuu evoluutiobiologian perusteisiin, ihmisen evoluution vaiheisiin, ihmislajin biologiseen variaatioon ja geneettisiin tutkimusmenetelmiin sekä oppii ymmärtämään tieteellisiä tutkimuksia. Sisältö Evoluutiobiologia, ihmisen evoluutio, ihmislajin geneettinen …
Propagandan historiaa -kurssi
Tove Jansson -erikoiskurssi! Vaihtuvat luennoitsijat kertovat Janssonin tuotannosta: Muumi-teoksista, kuvituksista osana niitä, sarjakuvista, adaptaatioista – eikä vähiten Janssonin myöhäisemmästä tuotannosta, erityisesti novellistiikasta. Ohjelma tarkemmin pdf:nä alla. Luennoitsijat kuulu…
Moodle platform for Doctoral Seminar of Cultural Anthropology in the University of Oulu. Kept up by main and co-supervisors of PhD studies in the program of Cultural Anthropology. This platform is used to keep up seminar timetable, reserve presentation times and share your works with the participan…