Required

Koulu yhteiskunnassa - yhteiskunta koulussa / kevät 2023 2022-12-31 / 2023-07-30

Kurssilla käsitellään ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden ja erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden merkitystä koulussa. Kurssilla käsiteltävät ilmiöt kytketään opettajan ammatillisuuteen ja koulun arkeen. Kurssin käytyään osallistuja osaa: - tunnistaa ja analysoida kriittisellä otteella paikallisia, kansallisia ja globaaleja yhteiskunnallisia ilmiöitä koulun arjessa ja opettajan työssä - tunnistaa ja käsitellä vallan ja valtasuhteiden eri ilmenemismuotoja oppilaiden elämässä -...
408036S-3003

Hyväksyntää arkeen

Hyväksyntää arkeen –kurssilla käydään läpi hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) ja positiiviseen psykologiaan pohjautuvia teemoja, joiden avulla opiskelija voi oppia keinoja käsitellä stressaavia ja hankalia tilanteita elämässään. Kurssilla tutustutaan mm. omiin arvioihin, ajatuksiin ja tunteisiin, erilaisiin rauhoittumiskeinoihin sekä itsemyötätuntoisiin suhtautumistapoihin vastoinkäymisten edessä.
HYVÄ