Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://moodle.oulu.fi/Seloste on päivitetty 20.2.2023.


Oulun korkeakoulujen Moodle-oppimisympäristö täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden pääosin itse. Olemme löytäneet sivustolta saavutettavuusongelmia. Käytimme arvioinnissa apuna seuraavaa työkalua: 

  • Tota11y-bookmarklet

Yhdellä tavanomaisella kurssilla saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntija NVDA-ruudunlukuohjelmaa käyttäen.

Oulun korkeakoulujen Moodle-oppimisympäristössä käytetään tällä hetkellä Moodle versiota 3.9. Moodle-ympäristö päivitetään kesän 2023 aikana versioon 4.1, jossa saavutettavuus on huomioitu paremmin.


Ei saavutettava sisältö


Havaittava: Otsikkohierarkian puutteita 

Otsikkotasoja puuttuu, sivulla voi hyvin olla esimerkiksi H1, H3 ja H5 tason otsikkoja ja H2 ja H4 puuttuvat kokonaan välistä. Lisäksi otsikkohierarkia voi esiintyä väärässä järjestyksessä, jolloin H3 voi olla ennen H1 otsikkotasoa. Navigointirakenteissa on käytetty runsaasti otsikoita, mikä vaikeuttaa sivun sisällön hahmottamista. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet; 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys).

Havaittava: Värien kontrasti 

Tekstin ja taustan välinen kontrasti täyttyy useimmiten, mutta joissakin kohdissa voi esiintyä puutteita kontrastissa tai liian heikkoja kontrasteja. Näppäimistöfokuksen osoittava kehys ei erotu riittävästi taustaväristä. Kursseilla olevissa tiedostoissa voi olla kontrastiongelmia etenkin, koska Oulun korkeakoulujen vanhoissa PowerPoint-mallipohjissa kontrastivaatimukset eivät täyty. (WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi))

Havaittava: Videoissa ei pääsääntöisesti ole tekstitystä 

Ennen 23.9.2020 julkaistuilta videoilta ei edellytetä tekstitystä. Lisäksi tekstitystä ei edellytetä 23.9.2020 tai sen jälkeen julkaistuilta videoilta, joita käytetään ainoastaan yhdellä kurssilla yhden totetuksen ajan. Laki edellyttää tekstitystä 23.9.2020 tai sen jälkeen julkaisuilta videoilta, joita käytetään useammalla kurssilla tai yhdellä kurssilla useamman toteutuksen ajan.

Oulun yliopistolle ja Oamkille on hankittu Yuja-mediahallintajärjestelmä, jolla on mahdollista lisätä automaattinen tekstitys videoihin. Ohjelmassa videon omistaja voi tilata videolle automaattitekstityksen haluamallaan kielellä. Suomenkielisen automaattitekstityksen laatu ei ole riittävä, eikä pelkästään sen avulla tehtyjä tekstityksiä voi katsoa saavutettaviksi. Automaattitekstitys pitää tarkistaa ja korjata, jotta siitä saadaan saavutettava. Tekstityksen korjaaminen voi kestää kauan aikaa. Tämä on resurssiongelma, joka meillä on tiedossa ja kartoitamme ratkaisuvaihtoehtoja. Isolla osalla videoista ei ole vielä tekstitystä lainkaan, tai tekstitys ei ole saavutettava. (WCAG 1.2.2 Tekstitys (tallennettu))

Havaittava: Tiedostoja ei ole tehty saavuttavuusvaatimusten mukaisesti  

Oulun korkeakoulujen vanhat dokumenttipohjat eivät ohjaa tekemään saavutettavia tiedostoja. Oulun korkeakouluissa ei vielä systemaattisesti varmisteta tiedostojen saavutettavuutta. Henkilöstön saavutettavuustietoisuudessa on vielä puutteita. On mahdollista ja todennäköistä, että tiedostoissa on puutteita otsikoinnissa ja kuvien vaihtoehtoisissa kuvauksissa, ja värien käytössä. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö1.3.1 Informaatio ja suhteet1.4.1 Värien käyttö1.4.3 Kontrasti (minimi))

Havaittava: Puutteita kurssien kuvatiedostojen vaihtoehtoisissa kuvauksissa

Kuville pakotetaan vaihtoehtoinen kuvaus, mutta kurssien tekijöitä ei ohjata tekemään kuvan oleellista sisältöä kertovia vaihtoehtoisia kuvauksia. Tällä hetkellä kuvissa olevat vaihtoehtoiset tekstit eivät välttämättä vastaa tarkoitustaan. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

Hallittava: Näppäimistön käyttäjä ei kaikkialla näe, missä on menossa 

Käytännössä palvelua ei voi kaikkialla käyttää pelkästään näppäimistöllä. (WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus)

Hallittava: Ruudukko-kurssiformaatti ei ole saavutettava, jos kaikki osiot näytetään samalla sivulla

Ruudukko-formaatti on käytössä Boost- ja Fordson-teemassa. Ruudukko-formaatti ei ole lainkaan saavutettava näppäimistökäyttäjälle, jos kurssiformaatin asetuksissa on valittu kurssialueen sisällön taitoksi: "Näytä kaikki osiot yhdellä sivulla". Jos kurssialueen kaikki osiot näytetään yhdellä sivulla, niin näppäimistöllä ei pääse sisältöjen linkkeihin. Ruudukko-formaatissa näppäimistön käyttö onnistuu, jos kurssialueen sisältö asetetaan siten, että kaikki osiot näytetään omilla sivuillaan. Pyydä tarvittaessa kurssin opettajaa muuttamaan kurssiformaatin asetusta siten, että sisällöt näytetään omilla sivuillaan.

Hallittava: Ruudukko-kurssiformaatissa Siirry -alasvetovalikko on vaikea selata

Vaikka Ruudukko-kurssiformaatissa olisi valittu asetus, jossa sisällöt ovat omilla sivuillaan, on sisältöjen selaaminen näppäimistöllä käsin hieman vaikeaa.

Ruudukko-formaatissa on käyttöliittymän alaosassa Siirry-alasvetovalikko, joka toimii parhaiten hiirellä.
Ruudunlukuohjelman käyttäjän on mahdotonta selata valikkoa, koska hän ei voi siirtyä ensimmäistä valikkokohdetta pidemmälle. (WCAG 2.1.1 Näppäimistö)

Hallittava: Jotkin videot saattavat aiheuttaa sairauskohtauksen

Joissakin videoissa saattaa olla ohjearvot ylittävää välkyntää (3 kertaa/s). Nopea välke saattaa laukaista vilkkuvaloherkillä ihmisillä epileptisen kohtauksen tai migreenin. On mahdollista, että videon tekijä ei ole lisännyt videonsa alkuun varoitusta siitä, että videolla tullaan näyttämään nopeasti vilkkuvia valoja.

Ymmärrettävä: Sivun kieli määräytyy käyttöliittymän kielen perusteella, käyttöliittymän kieli voi olla eri kuin kurssin kieli  

Voit vaihtaa käyttöliittymän kielen kurssin kielen mukaiseksi, niin ruudunlukuohjelma toimii oikein. (WCAG 3.1.1 Sivun kieli3.1.2 Osien kieli

Ymmärrettävä: Ruudunlukuohjelma lausuu kielet virheellisesti väärän kielen lausuntatapaa käyttäen

Ruudunlukuohjelma lausuu kielet virheellisesti väärän kielen lausuntatapaa käyttäen. Kielen vaihtaminen on vaihtaminen on vaikeaa, kun sanat lausutaan eri kielen mukaisesti. (WCAG 3.1.2 Osien kieli)


Ei kuulu lainsäädännön piiriin

  • opetuksessa rajatussa ryhmässä määräaikaisesti käytettävien sisältöjen ei tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia, jos sisältöjä ei kierrätetä toteutukselta toiselle.
  • toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ei tarvitse korjata, elleivät ne ole toiminnan kannalta erityisen oleellisia. 
  • video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 ei tarvitse muuttaa saavutettaviksi.


Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. 

Ota yhteyttä sähköpostilla moodle@oulu.fi

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, eli sähköpostitse osoitteeseen moodle@oulu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla on yksityiskohtaiset ohjeet yhteydenottoja varten. 


Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi 
puhelinnumero: vaihde 0295 016 000 


Olemme sitoutuneet saavutettavuuteen 

Huomaa, että tämä seloste koskee vain moodle.oulu.fi-osoitteessa olevia sivuja ja linkittämillämme sivustoilla pitäisi olla omat selosteensa saavutettavuusdirektiivin mukaisessa aikataulussa. 

Tavoitteenamme on aktiivisesti parantaa kaikkien tarjoamiemme verkkopalveluiden saavutettavuutta. Pyrimme tekemään omista verkkopalveluistamme helppokäyttöisiä ja teemme työtä sen eteen, että saavutettavuus tulee kiinteäksi ja luontevaksi osaksi verkkopalveluiden suunnittelua, toteutusta, hankintaa ja laadunvarmistusta.

Viimeksi muutettu: perjantaina 3. maaliskuuta 2023, 10.41