Moodle-ohjeet opiskelijalle

13. Vanhojen Moodle-kurssien arkistointi- ja poistoprosessi sekä opiskelijan omien tuotosten tallentaminen Moodle-kursseilta

Opettaja määrittelee, kuinka kauan Moodle-kurssi on avoinna opiskelijoille. Kurssin päättymisen jälkeen moni opettaja arkistoi Moodle-kurssin, kun kaikki toiminta Moodle-kurssilla on päättynyt. Arkistoinnin jälkeen Moodle-kurssi on siirretty lukutilaan tiedekunnan arkistokategoriaan.

Lukutilassa olevaa Moodle-kurssia voi käydä lukemassa (esim. materiaaleja), mutta siellä ei voi enää tehdä opintosuorituksia, kuten palauttaa tehtäviä. Arkistoitu Moodle-kurssi löytyy Moodlen Työpöydällä ”Kurssien yhteenveto -lohkossa” suodattamalla näkymät: ”Menneet kurssit” tai ”Kaikki kurssit”.

Arkistoidun Moodle-kurssin tunnistaminen:
Moodlen Työpöydällä on arkistoidun Moodle-kurssin kurssikortissa kurssin nimen perässä merkintä kurssin aloituspäivämäärästä. Arkistoidun Moodle-kurssin etusivulla on vesileimoja sanalla: ARCHIVE.

Arkistoitu Moodle-kurssi VesileimaOulun yliopistossa on käytössä arkistoitujen käyttämättöminä olevien Moodle-kurssien automaattinen poistoprosessi. Arkistoidut kurssit poistetaan Moodle-oppimisympäristöstä automaattisesti kurssin päättymispäivämäärää seuraavan kalenterivuoden lopussa (esimerkiksi vuonna 2020 arkistoidut kurssit poistetaan vuoden 2021 lopussa).

Opiskelijan kannattaa itse huolehtia omien tuotostensa tallentamisesta Moodle-kurssilta itselleen talteen esimerkiksi omalle työasemalle, muistitikulle tai OneDrive-kansioon jne.). Moodle-kurssilla olevat tiedostot voit ladata ja tallentaa itsellesi. Kirjoittamasi tekstit tai keskustelut tulee käydä kopioimassa (leikkaa-liimaa/copy-paste -toiminnolla).

Opintoportfolio

Opiskelija voi koota itselleen omat opintotuotoksensa koko opintoajalta omaksi ”portfolioksi”. Yliopiston palveluista sopivat portfolion tekemiseen esim. O365 ja G Suite -palvelut. Jos haluat hyödyntää opintotuotoksiasi myös opiskeluaikasi jälkeen, kannattaa valita palvelu, johon pääset myös opiskeluaikasi jälkeen. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Google Sites -verkkosivustopalvelu tai WordPress -blogipalvelu. Muita vaihtoehtoja ovat erilaiset muut maksuttomat blogi-, verkkosivusto- ja tiedostojen tallennuspalvelut.