Moodle-ohjeet opiskelijalle

6. Opiskelu Moodle-kurssilla

Moodle-kurssilla on ensimmäisessä osiossa yleensä kurssiesittely. Useimmilla kursseilla on ensimmäisessä osiossa myös Uutiset-keskustelualue, jonka kautta lähetetyt viestit tulevat opiskelijan sähköpostiin. Varsinainen kurssisisältö on yleensä saatavilla seuraavissa osioissa.

Moodle-kurssilla käytetyimpiä toimintoja ovat

  • opettajien jakama materiaali
  • verkkokeskustelu
  • tehtävien palautus (tiedoston palautus, kirjoittaminen suoraan Moodlen tekstieditoriin)
  • ryhmätyöt sekä itse- ja vertaisarviointitehtävät.

Materiaalit voivat olla PDF-tiedostoja, PowerPoint-esityksiä, videoita ja muita materiaaleja. Yksilötehtävät palautetaan usein Tehtävä-aktiviteetilla, jolloin palautus näkyy vain opettajalle. Tehtävät voidaan palauttaa myös Keskustelualue-aktiviteetilla, jolloin kaikki kurssilaiset näkevät työt ja voivat kommentoida niitä.

Moodlessa voi toteuttaa myös ryhmätöitä. Tällöin opettaja on muodostanut ryhmät Moodle-kurssille ja ryhmäjaon voi nähdä Osallistujat-kohdasta. Ryhmäjako voidaan toteuttaa kahdella tavalla:

  • Erilliset ryhmät: ryhmän jäsenet työskentelevät omissa suljetuissa ryhmissään ja eivät näe muiden ryhmien työskentelyä
  • Näkyvät ryhmät: opiskelijat työskentelevät omissa ryhmissään, mutta näkevät myös muiden ryhmien työskentelyn. 

Ryhmiä voi käyttää useissa Moodlen aktiviteeteissa. Keskustelualueella ryhmän jäsenet voivat keskustella omissa ryhmissään. Tehtävä-aktiviteetilla voi puolestaan palauttaa ryhmätöitä. Opettaja valitsee kurssille sopivimmat työskentelytavat.