Moodle-ohjeet opettajalle (Oulun korkeakoulujen Moodle)

18. Arviointikirja

Arviointikirja on opettajan työkalu arviointien hallintaan Moodle-kurssilla. Arviointikirjaan keräytyvät automaattisesti opiskelijoiden saamat arvosanat Moodle-kurssin aktiviteeteista, kuten tehtävistä ja tenteistä. Opettaja voi myös lisätä erilaisia arviointikohteita Arviointikirjaan.


1. Arviointikirjaan pääsy ja Arvioijan raportti

 1. Arviointikirjaan pääsee klikkaamalla Hallintatyökaluissa "Kurssin arvioinnit"-linkkiä.

  Kurssin arvioinnit


 2. Sivulle avautuu Arvioijan raportti, jossa näkyvät Moodle-kurssin opiskelijat, Moodle-kurssin aktiviteetit ja opiskelijoiden saamat arvosanat eri aktiviteeteissa.
  Ohje: Opiskelijan tehtävänpalautuksen arviointi

  Arvioijan raportti


2. Arviointikirjan asetusten määrittely
Arviointikirjan Asetukset-välilehdellä opettaja voi määritellä erilaisia asetuksia Arviointikirjalle:
  • asettaa aktiviteeteille ja kategorioille arvosanojen painotuksia, jos haluat, että eri aktiviteeteilla tai kategorioilla on eri vaikutus loppuarvosanaan
  • luoda kategorioita, joihin voit ryhmitellä samaan aiheeseen kuuluvia arvointikohteita (esim. tehtävät, lopputentti jne.)
  • luoda erillisiä arviointikohteita esim. opintojakson suoritustapahtumille, joille ei ole omaa aktiviteettia Moodle-kurssilla.

   Arviointikirjan asetukset

2.1. Painotusten asettaminen aktiviteeteille ja kategorioille
Arviointikirjassa voit asettaa automaattiset painotukset Moodle-kurssin aktiviteeteille ja kategorioille, jos haluat, että eri tehtävillä tai kategorioilla on eri vaikutus loppuarvosanaan. Moodlen arviointikirja laskee (Excelin tapaan) automaattisesti aktiviteettien summia eri painotuksilla.
Moodlen arviointikirjan etuna on, että et tarvitse kaavoja, vaan voit kirjoittaa painoprosentin suoraan Moodleen automaattista laskentaa varten. Voit laittaa eri tehtäville helposti eri painotuksia loppuarvosanaa varten, esim. tentti 50% loppuarvosanasta.

Voit asettaa aktiviteeteille painotukset seuraavasti:

 1. Klikkaa aktiviteetin rivillä "Painotukset" -sarakkeessa olevaa ruutua ja aseta prosentteina haluamasi painotus.

  Painotukset kategorialle

 2. Varmista, että kaikkien aktiviteettien painotukset ovat yhteensä 100%.
 3. Tallenna lopuksi sivun alaosassa.

Voit luoda kategorioita seuraavasti:

 1. Siirry Arviointikirjan Asetukset-välilehdelle > Arviointikirjan asetukset
 2. Klikkaa taulukon alaosassa "Lisää kategoria" -painiketta, josta voit lisätä kategorian.

  Lisää kategoria

 3. Kirjoita kategorialle nimi ja tallenna sivun alaosassa.

  Kategorian nimi

 4. Lisää muut tarvitsemasi kategoriat samalla tavalla.
 5. Klikkaamalla "Siirrä" -painiketta (nuoli ylös ja alas) voit järjestellä Arviointikirjaa siirtämällä arviointikohteita haluamiisi paikkoihin.
 6. Tallenna lopuksi klikkaamalla "Tallenna muutokset" -painiketta.

  Siirrä-painike

 7. Voit lisätä kategorioille painotuksia klikkaamalla kategorian rivillä "Painotukset" -sarakkeessa olevaa ruutua ja asettamalla prosentteina haluamasi painotuksen.

  Painotukset kategorialle

 8.  Varmista, että kaikkien kategorioiden painotukset ovat yhteensä 100%.
 9. Tallenna muutokset sivun vasemmassa alakulmassa.

 10. Lopputulos voi näyttää esimerkiksi tältä:

  Painotusten lisääminen


2.2. Arviointikohteen lisääminen Arviointikirjaan

 1. Arviointikohteita voi lisätä klikkaamalla "Lisää arviointikohde" -painiketta.

  Lisää arviointikohde

 2. Kirjoita arviointikohteelle nimi ja tallenna sivu alaosassa.
 3. Voit antaa opiskelijoille arvioinnin tästä arviointikohteesta seuraavasti...

3.0 Arvosanan laskeminen Moodle-kurssin kaikista aktiviteeteista
 Opettaja voi hyödyntää Moodlen arviointikirjaa ja antaa Moodlen laskea opiskelijoille kokonaisarvosanan. Moodlessa ovat oletuksena ns. Kirjainarvosanat, jotka noudattavat Yhdysvalloissa käytettyä A-F -asteikkoa. Asteikon voi muuttaa niin, että kirjaimien tilalla ovat numeroarvosanat. Näitä arvosanoja voi käyttää koko opintojakson arvioinnissa.

 1. Asteikkoa pääsee muokkaamaan Arviointiasteikko-välilehdellä > Muokkaa arviointiasteikkoa.
 2. Aseta arvosanarajat ja numeeriset arvosanat.

 3. Arviointiasteikon arvosanat kannattaa kytkeä päälle vasta, kun opiskelijat ovat palauttaneet kaikki opintosuoritukset. 
 4. Arviointiasteikon voi kytkeä päälle Asetukset -välilehdellä > Kurssin arvosana-asetukset kohdassa Valitse: Näytä arviointiasteikon arvosanat > Näytä. Tallenna lopuksi.


  Käyttäjä näkee Arviointiraportissa kohdassa Arviointiasteikkoon skaalattu arvosana saamansa arviointien painotuksen mukaisesti skaalatun arvosanan.