Moodle-ohjeet opettajalle (Oulun korkeakoulujen Moodle)

16. Opiskelijoiden edistymisen seuranta

Edistymisen seurantaa käytetään Moodle-kurssilla opiskelijoiden suoritusten seurannan visualisointiin. Opettaja valitsee edistymisen seurantaan ne aktiviteetit ja aineistot, joiden suorittamista hän haluaa seurata Moodle-kurssilla.

 Opiskelijoiden edistymisen seuranta koostuu opettajalle seuraavista vaiheista:

 1. Aseta haluamissasi aktiviteeteissa edistymisen seurannan kriteerit eli kriteerit, joiden täytyttyä opiskelija on suorittanut aktiviteetin
 2. Seuraa opiskelijoiden edistymistä "Edistymisen seuranta" -lohkossa tai "Aktiviteettien suoritus" -sivulla

 Alla ovat ohjeet näiden toimintojen tekemiseen Moodle-kurssilla.

1. Aseta Edistymisen seurannan kriteerit aktiviteeteissa
 1. Klikkaa Hallintatyökaluissa "Muokkaustila päälle"
 2. Avaa sen aktiviteetin asetukset, jonka haluat mukaan edistymisen seurantaan (Klikkaa Muokkaa > Muokkaa asetuksia).
 3. Siirry kohtaan "Opiskelijoiden edistyminen".

 4. Aseta haluamasi edistymisen seurannan kriteerit:
  1. Suoritusten seuranta: valitse pudotusvalikosta haluamasi suoritusten seurannan tyyppi
   • Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa: aineistoa/aktiviteettia ei oteta mukaan edistymisen seurantaan
   • Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi: Opiskelijat voivat itse rastittaa aktiviteetin/aineiston tehdyksi. Pitkillä kursseilla tämä toimii opiskelijan tarkistuslistana, jotta esim. vaadittavat aineistot on käyty läpi
   • Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät: Voit asettaa tarkempia kriteerejä suoritukselle, esim. tietty pistemäärä tai arvosana

   Suoritusten seuranta

  2. Määrittele seuraavaksi, millä ehdoilla aineisto/aktiviteetti on suoritettu.
   Huom! Jos valitset kriteerin: "Vaadi arvosana", aseta myös asetusten kohdassa "Arviointi" aktiviteetin maksimiarvosana ja hyväksymisraja
   (ohjeet: Opiskelijan tehtävänpalautuksen arviointi)

   Valitse edistymisen seurannan kriteerit

 5. Tallenna lopuksi sivun alaosassa

 6. Kun edistymisen seuranta on otettu käyttöön, aktiviteettien yhteyteen ilmestyvät pienet ruudut:

  Edistymisen seuranta


2. Seuraa opiskelijoiden edistymistä:

Voit seurata opiskelijoiden edistymistä "Edistymisen seuranta" -lohkossa tai "Aktiviteettien suoritus" -sivulla.


2.1. Seuraa opiskelijoiden edistymistä "Edistymisen seuranta" -lohkossa

 1. Moodle-kurssin etusivulla oikella puolella, klikkaa "Edistymisen seuranta" -lohkosta "Yleiskatsaus opiskelijoista" -linkkiä.

  Edistymisen seuranta -lohko

 2. Yleiskatsaus opiskelijoista -sivulla on taulukossa yhteenveto opiskelijoiden edistymisestä niissä aktiviteeteissa/aineistoissa, joissa edistymisen seuranta on otettu käyttöön.

  Yleiskatsaus opiskelijoista
Värikoodit:

Vihreä = aktiviteetti, josta opiskelija on saanut suoritusmerkinnän
Keltainen = aktiviteetti, johon opiskelija on palauttanut jotain, mutta ei ole vielä saanut suoritusmerkintää (esim. tehtävä, josta saa suoritusmerkinnän vasta opettajan arvioinnin jälkeen)
Punainen = Jos aktiviteetin edistymisen seurannan asetuksissa "Oltava suoritettuna" päivämäärä on ohitettu, eli jos opiskelija ei ole tehnyt palautusta tähän päivämäärän mennessä, ei hän voi saada enää suoritusmerkintää tästä aktiviteetista.
Sininen = Suorittamaton aktiviteetti.


2.2. Seuraa opiskelijoiden edistymistä "Aktiviteettien suoritus" -sivulla

 1. Klikkaa kurssin etusivulla vasemman yläreunan Hammasratasta eli "Kurssin hallinta" -painiketta.

  Kurssin hallinta -painike

 2. Klikkaa Käyttäjät-sarakkeessa "Opiskelijoiden edistyminen" -linkkiä.

  Opiskelijoiden edistyminen

 3. "Aktiviteettien suoritus" -sivulla on taulukossa yhteenveto opiskelijoiden edistymisestä niissä aktiviteeteissa/aineistoissa, joissa edistymisen seuranta on otettu käyttöön.

  Opiskelijoiden edistyminen


Vinkkejä edistymisen seurannan käyttämiseen Moodle-kurssilla:
 • Jos edistymisen seuranta on käytössä aktiviteetissa, sen yhteydessä oleva pieni ruutu kertoo kyseisen aktiviteetin olevan mukana edistymisen seurannassa.
 • Hyödyntämällä Moodle-kurssin sisällöissä "Rajoita pääsy" -asetuksessa kohtaa "Aktiviteetin suoritus", voit päästää opiskelijan etenemään tiettyyn sisältöön vasta, kun edellinen aktiviteetti tai aineisto on suoritettu.
 • Kun kurssin aktiviteeteissa on asetettu Edistymisen seurannan kriteerit, voit myös "Kurssin suoritus" -sivulla valita kurssitasolla aktiviteetit, jotka halutaan ottaa mukaan kurssin suorittamisen. Ohje: Kurssin suoritus