Moodle-ohjeet opettajalle (Oulun korkeakoulujen Moodle)

10. Aktiviteetit

10.2. Opiskelijan tehtävänpalautuksen arviointi

Opettaja voi arvioida ja antaa palautetta opiskelijan tehtävänpalautuksista Moodlen eri aktiviteeteissa. Alla ovat ohjeet Tehtävä-aktiviteetissa opiskelijan tehtävänpalautuksen arvioinnista ja palautteenantamisesta. Samanlaiset arvioinnin asetukset ovat saatavilla myös useimmissa muissa aktiviteeteissa.

Tehtävä-aktiviteetissa opiskelijan tehtäväpalautus näkyy ainoastaan opettajalle (ei toisille opiskelijoille). Jos opettaja haluaa opiskelijoiden näkevän toistensa tehtävänpalautukset esim. vertaisarviointia varten, kannattaa luoda Keskustelualue-aktiviteetti, jonne opiskelijat palauttavat tehtävän keskusteluviestin liitetiedostona.

Opiskelijan tehtävänpalautuksen arviointi koostuu kahdesta vaiheesta:
 1. Aseta Tehtävä-aktiviteetin asetuksissa arviointi- ja palautteenannon asetukset
 2. Arvioi opiskelijoiden tehtävänpalatukset Tehtävä-aktiviteetissa
Alla ovat ohjeet näiden toimintojen tekemiseen Moodle-kurssilla.


 1. Aseta Tehtävä-aktiviteetin asetuksissa arviointi- ja palautteenannon asetukset:
 1. Klikkaa Hallintatyökaluissa "Muokkaustila päälle".
 2. Avaa Tehtävä-aktiviteetin asetukset (Klikkaa Muokkaa > Muokkaa asetuksia)
 3. Siirry asetuksissa kohtaan "Arviointi" ja aseta arvioinnin asetukset:

  1. Tyyppi: Valitse arvioinnin tyyppi:
   • Pisteet (numeerinen)
   • Asteikko (usein sanallinen asteikko)
   • Ei arviointia.
   • Jokaisessa tyypissä opettaja pystyy antamaan opiskelijalle myös sanallista palautetta.

  2. Maksimiarvosana: Jos käytät pisteitä, lisää tehtävän maksimipisteet.
   Pisteistä numero "5" vastaa yliopiston 0-5 asteikkoa (5 maksimi, 0 minimi). Kirjoita tällöin Pisteet-kenttään numero 5. Moodlen oletus 100 pistettä kannattaa siis yleensä vaihtaa.
  3. Arviointimenetelmä: Yksinkertainen, suora arviointi: voit antaa arvosanan ja sanallista palautetta.
   Jos haluat hyödyntää arviointimatriisia tai arviointifraaseja, katso niihin liittyvät ohjeet.
  4. Hyväksymisraja: Tarvittaessa aseta tehtävän alin hyväksytty arvosana/pistemäärä.
   Rajaa käytetään mm. Edistymisen seurannassa ja Arviointikirjassa, jossa hyväksytyt arvosanat ovat vihreitä ja hylätyt arvosanat ovat punaisia.

   Arviointi

  5. Tarvitaessa lisää myös muut arvioinnin asetukset (yleensä nämä voi jättää oletusasetuksille):
   • Piilota opiskelijoiden nimet: voit piilottaa opiskelijoiden nimet arvioijilta Tehtävä-aktiviteetissa ja Arviointikirjassa. Huomaa, että nimet on paljastettava arvioinnin jälkeen, jotta opiskelijoiden arvosanat näkyvät Arviointikirjassa.
   • Vaiheista arviointiprosessi: voit hyödyntää arvioinnissa välivaiheita. Voit esimerkiksi tehdä arviointeja eri ajankohtina Moodleen, mutta julkaista arvioinnit opiskelijoille samanaikaisesti.
   • Nimeä arvioijat: voit nimetä eri arvioijan kunkin opiskelijan palautuksille. Arvioijan tulee olla Opettaja-roolissa Moodle-kurssilla. Arvioijien nimeäminen toimii vain yhdessä vaiheistetun arviointiprosessin kanssa.

    Arviointi2

  6. Siirry kohtaan "Palautemuodot" ja valitse tarvitsemasi palautemuodot opiskelijan tehtävänpalautuksesta. Palautemuodoilla määritellään, millä tavalla opettaja antaa palautetta opiskelijoille.
    • Palaute: opettaja voi antaa numeerisen ja kirjallisen palautteen opiskelijoille
    • Kommentoitava PDF: Moodle avaa opiskelijan tehtävänpalautuksen PDF-näkymään, johon opettaja voi kommentoida suoraan. Kommentoitu pdf tallentuu uutena tiedostona.
    • Arviointitiedosto: opettaja voi ladata arviointitiedot csv-tekstitiedostona itselleen, kirjata tiedostoon arviointeja ja palauttaa arvioinnit tiedostossa uudelleen Moodleen.
    • Palautetiedostot: opettaja voi ladata palautteen tiedostona ja opiskelja näkee tämän tiedoston Tehtävä-aktiviteetissa.

    • Anna palaute opiskelijan tekstiin: käytössä Verkkoteksti-palautusmuodossa. Moodle kopioi opiskelijan kirjoittaman verkkotekstin opettajan palautteen pohjaksi. Opettajan kannattaa kirjoittaa kommentit opiskelijan tekstin sekaan toisella kirjainvärillä, jotta palaute erottuu opiskelijalle.

     Palautemuodot

  7. Tallenna lopuksi sivun alaosassa.

2. Arvioi opiskelijan tehtävänpalautus Tehtävä-aktiviteetissa
 1. Avaa Tehtävä-aktiviteetti (klikkaa tehtävän nimeä kurssin etusivulla).
 2. Klikkaa "Näytä kaikki palautukset" -painiketta päästäksesi tarkastelemaan opiskelijoiden tehtävänpalautuksia.

  Näytä kaikki palautukset

 3. Opiskelijan rivillä klikkaa "Arviointi" -painiketta, jotta pääset lukemaan ja arvioimaan opiskelijan palautuksen.

  Arvioi opiskelijan suoritukset Arviointi-painikkeesta

 4. Opiskelijakohtaisessa arviointinäkymä, jossa voit arvioida ja antaa palautetta opiskelijoille seuraavasti:

   • PDF-annotointi: Jos opiskelija on palauttanut tehtävän PDF-muodossa, avautuu opiskelijan tehtävänpalautus oikealla olevaan PDF-annotointi-ikkunaan. Opettaja voi antaa palautetta oikeassa ylälaidassa olevilla annotointityökaluilla lisäämällä merkintöjä opiskelijan työhön.
    Linkki: Ohjeet annotointityökaluista.

    PDF-annotointi

   • Palautus: Opiskelijan tehtävänpalautuksen vaihe. Myös opiskelijan palauttama tiedosto, jonka voi avata klikkaamalla tiedostonimeä.
   • Arviointi: Anna arvosana opiskelijalle
   • Palaute: Kirjoita palautetta opiskelijalle

   • Palautus

   • Palautetiedostot: voit liittää palautetiedoston (tehtävän asetuksissa valitse kohta: Palautetiedostot)
   • Ryhmäpalautuksen asetukset: voit valita annetaanko sama arvosana ja palaute koko ryhmälle
   • Ilmoita opiskelijoille: voit valita, ilmoitetaanko arvioinnista opiskelijalle. Kun opettaja arvioi opiskelijan tuotoksen Tehtävä-aktiviteetissa, Moodle lähettää opiskelijalle automaattisesti ilmoituksen siitä, että arviointi on tehty. Ilmoituksessa on linkki Tehtävä-aktiviteetin sivulle, jossa opiskelija näkee saamansa arvioinnin.
 5. Kun olet lopettanut arvioinnin, valitse Tallenna muutokset tai Tallenna ja näytä seuraava. 

Huom! Jos haluat julkaista arvioinnit kaikille opiskelijoille yhtä aikaa, niin kannattaa käyttää vaiheistettua arviointiprosessia. Sen voit ottaa käyttöön Tehtävän asetuksissa > "Vaiheista arviointiprosessi" > Kyllä. Ohjeet: Vaiheista arviointiprosessi

Missä opiskelija näkee saamansa arvioinnit ja palautteet?

Opiskelija näkee saamansa arvioinnit avaamalla tehtävän uudelleen (samasta kohdassa, mistä tehtävä palautettiin). Jos opettajana olet käyttänyt sähköpostitiedotusta opiskelijalle, opiskelijan saamassa sähköpostissa on suora linkki samalle sivulle. Annetuista arvioinneista voi kertoa opiskelijoille myös Uutiset-keskustelualueella.