Moodle-ohjeet opettajalle (Oulun yliopiston Moodle)

12. Aktiviteetit

12.2. Opiskelijan tehtävänpalautuksen arviointi

Opettaja voi arvioida ja antaa palautetta opiskelijan tehtävänpalautuksista Moodlen eri aktiviteeteissa. Tässä on esitetty ohjeet Tehtävä-aktiviteetissa tapahtuvaan opiskelijan tehtävänpalautuksen arviointiin ja palautteenantamiseen opiskelijalle.

Tehtävä-aktiviteetissa opiskelijan tehtäväpalautus näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Jos opettaja haluaa, että opiskelijat näkevät toistensa tehtävänpalautukset esim. vertaispalautetta varten, opettajan kannattaa luoda Keskustelualue-aktiviteetti, jonne opiskelijat palauttavat tehtävän keskusteluviestin liitetiedostona.

Arviointiprosessi opiskelijoiden tehtävänpalautuksista Tehtävä-aktiviteetista koostuu kahdesta vaiheesta:

 1. Aseta Tehtävä-aktiviteetissa arviointi- ja palautteenannon asetukset
 2. Arvioi opiskelijan tehtävänpalatus Tehtävä-aktiviteetissa
Alla ovat ohjeet näiden toimintojen tekemiseen Moodle-kurssilla.


 1. Aseta Tehtävä-aktiviteetissa arviointi- ja palautteenannon asetukset:
 1. Klikkaa Hallintatyökaluissa Muokkaustila päälle.
 2. Avaa Tehtävä-aktiviteetin asetukset (Klikkaa Muokkaa > Muokkaa asetuksia)
 3. Aseta tehtävän asetuksissa Arviointi- ja Palaute-asetukset:

Arviointi
Tyyppi: Valitse arvioinnin tyyppi:
 • Pisteet (numeerinen)
 • Asteikko (usein sanallinen asteikko)
 • Ei arviointia.
  Jokaisessa tyypissä opettaja pystyy antamaan opiskelijalle myös sanallista palautetta.
Maksimiarvosana: Jos käytät pisteitä, laita tehtävän maksimipisteet. Pisteistä numero "5" vastaa yliopiston 0-5 asteikkoa (5 maksimi, 0 minimi). Kirjoita tällöin Pisteet-kenttään numero 5. Moodlen oletus 100 pistettä kannattaa siis yleensä vaihtaa.

Arviointimenetelmä: Yksinkertainen, suora arviointi: voit antaa arvosanan ja sanallista palautetta.
Jos haluat hyödyntää arviointimatriisia tai arviointifraaseja, katso niihin liittyvät ohjeet.

Hyväksymisraja: Tarvittaessa aseta tehtävän alin hyväksytty arvosana/pistemäärä.
Rajaa käytetään opiskelijan edistymisen seurannassa ja Arviointikirjassa, jossa hyväksytyt arvosanat ovat vihreitä ja hylätyt arvosanat ovat punaisia.

Arviointi

Tarvitaessa lisää myös muut arvioinnin asetukset:

Piilota opiskelijoiden nimet:
voit piilottaa opiskelijoiden nimet arvioijilta Tehtävä-aktiviteetissa ja Arviointikirjassa. Huomaa, että nimet on paljastettava arvioinnin jälkeen, jotta opiskelijoiden arvosanat näkyvät Arviointikirjassa.
Vaiheista arviointiprosessi
: voit hyödyntää arvioinnissa välivaiheita. Voit esimerkiksi tehdä arviointeja eri ajankohtina Moodleen, mutta julkaista arvioinnit opiskelijoille samanaikaisesti.
Nimeä arvioijat:
voit nimetä eri arvioijan kunkin opiskelijan palautuksille. Arvioijan tulee olla Opettaja-roolissa Moodle-kurssilla. Arvioijien nimeäminen toimii vain yhdessä vaiheistetun arviointiprosessin kanssa.

Arviointi2

Tallenna lopuksi sivun alaosassa.


Palautemuodot
Valitse tarvitsemasi palautemuodot palautteenantoon opiskelijan tehtävänpalautuksesta. Palautemuodoilla määritellään, millä tavalla opettaja antaa palautetta opiskelijoille.

Palaute: opettaja voi kirjoittaa sanallista palautetta opiskelijalle
Kommentoitava PDF: Moodle avaa opiskelijan tehtävänpalautuksen PDF-näkymään, johon opettaja voi kommentoida suoraan. Kommentoitu pdf tallentuu uutena tiedostona.
Arviointitiedosto: opettaja voi ladata arviointitiedot csv-tekstitiedostona itselleen, kirjata tiedostoon arviointeja ja palauttaa arvioinnit tiedostossa uudelleen Moodleen.
Palautetiedostot: opettaja voi ladata palautteen tiedostona ja opiskelja näkee tämän tiedoston Tehtävä-aktiviteetissa.

Anna palaute opiskelijan tekstiin: käytössä Verkkoteksti-palautusmuodossa. Moodle kopioi opiskelijan kirjoittaman verkkotekstin opettajan palautteen pohjaksi. Opettajan kannattaa kirjoittaa kommentit opiskelijan tekstin sekaan toisella kirjainvärillä, jotta palaute erottuu opiskelijalle.


2. Arvioi opiskelijan tehtävänpalautus Tehtävä-aktiviteetissa
 1. Avaa Tehtävä-aktiviteetti (klikkaa tehtävän nimeä kurssin etusivulla)
 2. Klikkaa painiketta:
   • "Näytä kaikki palautukset" (pääset tarkastelemaan listana opiskelijoiden palautuksia) tai
   • "Arviointi" (pääset suoraan yksittäisen opiskelijan palautukseen).

  Näytä kaikki palautukset

 3. Klikattuasi ”Näytä kaikki palautukset” näet taulukon opiskelijoista. 
 4. Pääset lukemaan ja arvioimaan opiskelijan palautuksen, klikkaamalla opiskelijan rivillä:
   • sinistä Arviointi-painiketta tai
   • valitse Muokkaa-valikosta Arviointi.
    Muokkaa-valikosta voit myös antaa lisäaikaa tai estää opiskelijan tehtävän muokkaamisen.

    Arvioi opiskelijan suoritukset Arviointi-painikkeesta

 5. Sivulle avautuu Opiskelijakohtainen arviointinäkymä, jossa voit arvioida ja antaa palautetta opiskelijoille

 6. Näkymän toiminnot ovat seuraavat:
   • PDF-annotointi: Jos opiskelija on palauttanut tehtävän PDF-muodossa, avautuu opiskelijan tehtävänpalautus oikealla olevaan PDF-annotointi-ikkunaan. Opettaja voi antaa palautetta ikkunan okeassa ylälaidassa olevia annotointityökaluja käyttämällä lisäämällä kommentteja ja merkintöjä suoraan opiskelijan työhön.
    Linkki: Ohjeet eri annotointityökaluista.

    PDF-annotointi

   • Palautus: Opiskelijan tehtävänpalautuksen vaihe. Opiskelijan palauttama tiedosto, jonka voi avata klikkaamalla tiedostonimeä.
   • Arviointi: Anna arvosana opiskelijalle
   • Palaute: Kirjoita palautetta opiskelijalle

    Palautus

   • Palautetiedostot: voit liittää palautetiedoston (tehtävän asetuksissa valitse kohta: Palautetiedostot)
   • Ryhmäpalautuksen asetukset: voit valita annetaanko sama arvosana ja palaute koko ryhmälle
   • Ilmoita opiskelijoille: voit valita, ilmoitetaanko arvioinnista opiskelijalle. Kun opettaja arvioi opiskelijan tuotoksen Tehtävä-aktiviteetissa, Moodle lähettää opiskelijalle automaattisesti ilmoituksen siitä, että arviointi on tehty. Ilmoituksessa on linkki Tehtävä-aktiviteetin sivulle, jossa opiskelija näkee saamansa arvioinnin.

8. Kun olet lopettanut arvioinnin, valitse Tallenna muutokset tai Tallenna ja näytä seuraava.

Jos haluat julkaista arvioinnit kaikille opiskelijoille yhtä aikaa, niin kannattaa käyttää vaiheistettua arviointiprosessia, joka tulee ottaa erikseen käyttöön tehtävän asetuksista.

 

Missä opiskelija näkee omat arviointinsa ja palautteensa?

Kun opettaja on tallentanut arvioinnin & opiskelijalle antamansa palautteen, opiskelija näkee omat arviointinsa avaamalla tehtävän uudelleen (samasta kohdassa, mistä tehtävä palautettiin). Opettajan antama arvosana ja palaute näkyvät sivun alareunassa. Jos olet käyttänyt sähköpostitiedotusta opiskelijalle, hänen saamassaan sähköpostissa on lisäksi suora linkki samalle sivulle. Annetuista arvioinneista voi kertoa opiskelijoille myös Uutisviestillä.

Opiskelija näkee kurssin arviointinsa myös aina arviointikirjan kautta eli avaamalla "Arvioinnit" Navigointi-/Asetukset-lohkon kautta.

Huom. Jos käytit Moodlen PDF-annoitointia, kehoita opiskelijoita lataamaan kommentoitu tiedosto itselleen. Esikatselu saattaa näyttää kommentit eri tavalla kuin on ollut opettajan tarkoitus.