Moodle-ohjeet opettajalle (Oulun korkeakoulujen Moodle)

11. Tentti-aktiviteetti

11.4. Opiskelijoiden tenttisuoritusten arviointi


Tentti-aktiviteetin kysymystyypeistä suurin osa on ns. automattisesti arvioitavia eli opettaja määrittää kysymysten pisteytyksen etukäteen ja Moodle laskee pisteet opiskelijan vastaukselle. Essee-kysymykset pitää opettajan arvioida käsin.

Opiskelijoiden tenttisuorituksia pääset arvioimaan Tentti-aktiviteetissa klikkaamalla linkkiä: Suorituskertoja: x.

Suorituskertoja

Opiskelijoiden tenttisuoritukset näkyvät sivulla olevassa raportissa:

Tulosraportti

Taulukosta näet
 • Milloin opiskelija on aloittanut ja lopettanut tentin, suorituksen keston, opiskelijan saama arvosana
 • Kysymyskohtaiset pistemäärät
 • Opiskelijan nimen alla Tarkastele suoritusta -linkistä pääset tarkastelemaan kyseisen opiskelijan tenttisuoritusta.
 • Kohdasta: Lataa taulun tiedot tiedostoksi: Microsoft Excel voit ladata tenttitulokset Excel-tiedostoksi.
  • Voidaksesi laskea arvosanoja Excel-taulukossa valitse haluamasi solut, joissa on opiskelijoiden saamia pisteitä vastauksista ja klikkaa "Convert to Number"

   Convert to Number


Voit arvioida uudelleen opiskelijan tenttivastauksen joko Tarkastele suoritusta tai Kysymyssarakkeessa kunkin vastauksen kohdalla olevasta linkistä.

Tarkastele suoritusta

Tallenna vastausten uudelleen arviointi valitsemalla opiskelijan nimen edessä oleva rasti ja klikkaa "Arvioi uudelleen valitut suorituskerrat".

Arvioi uudelleen


Essee-kysymysten arviointi

Essee-kysymykset voit arvioida kahdella tavalla:

1. Käsin arviointi: Arviointi yksi esseekysymys kerrallaan kaikille opiskelijoille

Käytä Käsin arviointia, kun haluat tarkastella tai arvioida tentin esseevastauksia yksi kysymys kerrallaan kaikille opiskelijoille.

Tee näin:
 1. Klikkaa tentti-aktiviteetin nimeä Moodle-kurssin etusivulla
 2. Klikkaa Hammasratasta > Käsin arviointi.

  Käsin arviointi

 3. Sivulla avautuu taulukko arvioitavista kysymyksistä. Oletuksena näkyvät tentin essee-kysymykset.
  "Näytä myös automaattisesti arvioidut kysymykset" -linkistä pääset katsomaan myös tentin muita Moodlen automaattisesti arvioimia kysymyksiä.

 4. Valitse, mitä kysymyksiä haluat arvioida:
   • Arvioidaksesi kaikki tämän kysymyksen vastaukset, klikkaa kysymyksen rivillä Yhteensä-sarakkeessa "arvioi kaikki"
   • Arvioidaksesi arvioimattomat vastaukset, klikkaa kysymyksen rivillä Arvosanaan-sarakkeessa "arvioi"
   • Päivittääksesi jo arvioidut arvosanat, klikkaa kysymyksen rivillä Arvioitu-sarakkeessa "päivitä arvosanat"

  Arvioi kaikki

 5. Saat näkyviin valintasi mukaiset vastaukset ja pääset arvioimaan kyseisen kysymyksen vastaukset.
 6. Järjestä suoritukset -linkistä voit valita, missä järjestyksessä opiskelijoiden vastaukset näytetään sinulle.
 7. Tallenna arvioinnit lopuksi sivun alaosassa.

2. Tentin tulosraportissa: Arviointi yksi opiskelija kerrallaan (yhden opiskelijan kaikki vastaukset kerrallaan)

Saat yhden opiskelijan kaikki esseevastaukset luettavaksi ja arvioitavaksi tentin tulosraportissa.

Tee näin:

 1. Klikkaa tentti-aktiviteetin nimeä Moodle-kurssin etusivulla
 2. Klikkaa Suorituskertoja: x
 3. Tentin tulosraportissa Essee-vastausten kohdalla näytetään "Vaatii arvioinnin", jota klikkaamalla pääset arvioimaan esseevastauksen.
 4. "Arvioi kysymys" -linkistä pääset antamaan pisteet ja sanallisen palautteen opiskelijan vastaukselle.
 5. Arvioituasi vastauksen, Tallenna ja sulje ikkuna.

  Vaatii arvioinnin