Moodle-ohjeet opettajalle (Oulun korkeakoulujen Moodle)

5. Tee ainakin nämä asiat Moodle-kurssille


Yleistä verkko-opetuksesta

 • Verkko-opetusta voi toteuttaa Moodlen, Zoomin, O365-palvelun, Yujan ja videoiden kautta.
 • Suunnittele verkkokurssin kulku etukäteen:
   • Tee opintojakson pedagogista käsikirjoitusta, eli suunnittele opintojakson osaamistavoitteet, sisällöt, kohderyhmä, suoritustehtävät, arviointi, opiskelu- ja opetusmenetelmät, materaalit ja aikataulutukset.
   • Tavoitteena tukea opiskelijoita saavuttamaan osaamistavoitteet

 • Moodle-kurssi voi toimia opintojakson ”kotisivuna”, jossa on kurssimateriaaleja, tehtäviä, keskusteluja, arviointeja ja pääsy Zoom-huoneeseen ja Yuja-videoihin.
 • Jaa verkkokurssi pienempiin osiin (moduuleihin) osaamistavoitteiden ja/tai sisältöjen perusteella. Rakenna Moodle-kurssi osioihin näiden moduulien mukaisesti.

 • Zoom-videoneuvottelulla voit pitää etäluentoja, -ohjausta tai -kokouksia. Zoom-tapaamisen voi myös tallentaa.
 • O365- ja GSuite -palveluissa opiskelijat voivat tehdä ryhmätyöskentelyjä jakamalla toisilleen linkin tiedostoon ja työstämällä yhdessä tiedostoa.
  • Tiedoston voi palauttaa Moodlessa Keskustelualue- tai Tehtävä-aktiviteeteilla joko tiedostona tai linkkinä tiedostoon (Tehtävässä linkin palauttamiseen sopii Verkkoteksti-palautusmuoto).
 • Yuja-mediahallintajärjestelmällä voit tuottaa ja säilyttää videoita.

 • Verkko-opetuksen laatumateriaalia:

Moodle-kurssin yleisten tietojen ja asetusten muokkaus

 • Kopioi WebOodista opintojakson tiedot Moodle-kurssille. (Ks. Opintojakson tietojen lisääminen)
 • Lisää opettaja-tiedot kurssin etusivulla oikealla lohkoon: "Ohjaaja&Yhteystiedot"
 • Tarkista "Muokkaa asetuksia" -sivulla kurssin nimi, lyhenne, kategoria, aloitus- ja päättymispäivämäärä (myös kellonaika), kirjoita tarvittaessa lyhyt kurssikuvaus (ks. Kurssin asetusten muokkaaminen)
 • Lisää tarvittaessa kuva kurssin etusivun yläbanneriin. Huomioi, että liikkuvat videokuvat voivat latautua hitaasti ja näin vaikuttaa Moodle-kurssin hitaaseen avautumiseen opiskelijalle. ("Muokkaa-asetuksia sivulla kohdassa: Kurssin kuvituskuva) (ks. Kurssin asetusten muokkaaminen)
 • Valitse haluamasi kurssiformaatti

Lisää sisältöjä Moodle-kurssille

 • Muokkaa osioiden nimet selkeästi opintojakson tarpeiden mukaan (ks. Osioden lisääminen)
 • Lisää osioihin tarvittavat aineistot ja aktiviteetit (ks. Aineistojen ja aktiviteettien lisääminen)
   • Moodlessa esim. Tiedostot, Kansiot, Linkit, Tehtävät, Keskustelualueet, Tentit, Zoom-huone jne.
   • Hyvä taulukko Moodlen eri aktiviteeteista: Tehtävien teettäminen opiskelijoilla
   • Kirjaston E-aineistojen etäkäyttö

 • Voit kopioida sisältöjä aiemmalta kurssilta uudelle kurssille (ks. Kurssin kopiointi)
 • Voit säädellä kaikkien aktiviteettien ja aineistojen päivämääriä yhdellä sivulla (ks. Hallinnoi aineistojen ja aktiviteettien päivämääriä)
 • Lisää tarvittaessa opiskelijoiden edistymisen seuranta ja rajoitukset aktiviteetteihin ja aineistoihin (ks. 11. Lisää ohjeita)
 • Tee kurssille mahdollisimman selkeä ja helposti navigoitava rakenne
 • Otsikoi sisällöt selkeästi ja käytä tarvittaessa numerointeja/listauksia
 • Poista Moodle-kurssilta sisällöt, joita et tarvitse kurssilla


Ennen kurssin alkua

 • Lisää osallistujat kurssille (opiskelijat ja muut opettajat) (ks. 8. Osallistujien lisääminen kurssille)
 • Luo ryhmät tarvittaessa (ryhmiä tarvitaan esim. tehtävänpalautuksessa, jos opiskelijat palauttavat tehtäviä ryhmissä) (ks. 11. Lisää ohjeita)
 • Avaa kurssi näkyväksi opiskelijoille (Hallintatyökalut > Näytä kurssi) (ks. Hallintatyökalujen toiminnot)
 • Tiedota kurssiavaimesta opiskelijoille (jos on käytössä)
 • Tarkista kurssin näkyminen opiskelijan näkymästä (Klikkaa omaa nimeäsi oikealla yläkulmasssa > Vaihda rooliin opiskelija)
 • Voit piilottaa sisältöjä opiskelijoita, jolloin opiskelijat näkevät vain heille näkyvissä olevan sisällön, jos haluat rakentaa kurssia jo kurssin meneillään olon aikana. (ks. 11. Lisää ohjeita)