Moodle-ohjeet opettajalle (Oulun yliopiston Moodle)

13. Tentti-aktiviteetti


Tentti -aktiviteetissa opettaja voi luoda tentin, johon hän voi valita useita automaattisesti arvioitavia kysymyksiä, kuten monivalinta-, Tosi-Epätosi-kysymyksiä ja Yhdistämistehtäviä. Kysymykset säilytetään Kysymyspankissa ja niitä voidaan käyttää uudelleen tentteihin. Moodle arvioi ja pisteyttää muut kysymykset, paitsi essee-vastaukset opettajan tulee arvioida käsin. Essee-tyyppisiä tenttejä voi toteuttaa myös Tehtävä-aktiviteetilla.

Moodle-tentti kannattaa tehdä seuraavassa järjestyksessä:

 1. Luo ensin kategoriat (esim. teemoittain tai kurssikirjoittain) ja lisää niihin tenttikysymykset.
 2. Lisää Tentti-aktiviteetti kurssille.
 3. Lisää lopuksi kysymykset tentti-aktiviteettiin (muutoin tentti-aktiviteetti on tyhjä kysymyksistä)

Videoita Moodlen Tentti-aktiviteetista:

 1. Kategorioiden ja kysymysten tekeminen: https://vimeo.com/showcase/6899808/video/451433339
 2. Tentti-aktiviteetin lisääminen: https://vimeo.com/showcase/6899808/video/451433311
 3. Kysymysten lisääminen tenttiin: https://vimeo.com/showcase/6899808/video/451431194


Kirjalliset ohjeet tentin tekemisestä ovat tässä alla:

1.  Kysymyspankissa kategorioiden ja kysymysten tekeminen

Voit luoda tenttikysymyksiä valmiiksi ja järjestää ne kysymyspankin kategorioihin jo etukäteen, ennen kuin otat tentin käyttöön kurssillasi. Kategoria toimii "varastona", josta voit poimia kysymyksiä eri tentteihin.

 1. Klikkaa Hallintatyökaluissa Kysymyspankki-painiketta
 2. Kategoriat-välilehdellä lisää kategoriat (esim. teemoittain tai kurssikirjoittain)

  Kategoriat

 3. Kirjoita kategorialle nimi > Lisää kategoria (kategorioita voit lisätä myöhemminkin.

 4. Kysymykset-välilehdellä luo uusi kysymys ”Luo uusi kysymys” painikkeesta. Lisätietoa eri Kysymystyypeistä

  Tässä on esimerkkinä Monivalinta-kysymys.
  1. Kategoria: Valitse kategoria, johon kysymys kuuluu
  2. Kysymyksen nimi: Näkyy opettajalle Kysymyspankissa
  3. Kysymysteksti: Opiskelijalle näkyvä kysymysteksti
  4. Oletuspisteet: kuinka monta pistettä saa oikeasta vastauksesta
  5. Yleinen palaute: on kysymyskohtainen ja kaikille opiskelijoille sama, esim. oikean vastauksen perustelut
  6. Yksi tai useita vaihtoehtoja: Valitse, onko kysymykseen yksi tai useita vaihtoehtoja

Monivalinta-kysymyksen asetukset

Vastaukset-kentässä:

 1. Vaihtoehto: kirjoita vastausvaihtoehto (eri laatikoihin oikea ja väärä vastaus + niiden arvioinnit)
 2. Arviointi: Valitse arviointi (oikea vastaus on 100% oikein.)
  • Useita oikeita vaihtoehtoja sisältävissä kysymyksissä oikeat vastaukset ovat yhteensä 100%. Eli jos kaksi vaihtoehtoa neljästä on oikein, annetaan oikeista kummastakin 50% pisteistä.
  • Jos usea vastaus on oikein, niin vääristä vastauksista kannattaa antaa yhteensä -100%. Muutoin vastaaja saa aina täydet pisteet valitsemalla kaikki vaihtoehdot.

 3. Tallenna lopuksi
Vaihtoehdot


2.  Tentti-aktiviteetin lisääminen
 1. Klikkaa Hallintatyökaluissa Muokkaustila päälle
 2. Klikkaa Lisää aktiviteetti tai aineisto > valitse Tentti > Lisää

Määritä tentin asetukset (tässä on kirjattu olennaisimmat asetukset):

Yleiset
 • Nimi: Anna tentille nimi, joka näkyy kurssin etusivulla.
 • Tehtävänanto: ohjeet opiskelijalle tentin tekemistä varten.
Ajastus
 • Tenttiaika alkaa & Tenttiaika päättyy: Voit määritellä tentin alkamis- ja päättymisajan
 • Suoritusaika: Kuinka kauan tenttisuoritus voi enimmillään kestää. Käytä Suoritusaika-asetusta silloin, kun tentin saa tehdä pidemmän ajanjakson aikana (esim. viikko), mutta tentin vastausaika on rajattu (esim. 2 tuntia)
Arviointi
 • Hyväksymisraja Hyväksytyn suorituksen minimiarvosana (pisteet). Rajaa voi hyödyntää Edistymisen seuranta ja Rajoita pääsy -asetuksissa.
 • Montako suorituskertaa sallitaan?: Kuinka monta kertaa osallistuja saa tehdä tentin (auki- ja päättymisaikojen sisällä)
 • Arviointitapa: Jos tentissä on useita suorituskertoja, voit määrittää, mikä saaduista arvosanoista viedään opiskelijan arviointikirjaan (korkein, keskiarvo, ensimmäinen, viimeisin).
Kysymysten sijoittelu sivuille
 • Uusi sivu: Kuinka monta kysymystä sijoitetaan kullekin sivulle. Vastaukset tallentuvat osallistujan siirtyessä uudelle sivulle.
  Huom! Kysymyksiä kannattaa laittaa kohtuullinen määrä yhdelle sivulle. Jos on kymmeniä kysymyksiä yhdellä sivulla, niin Moodlen tentti voi toimia hitaasti.
Kysymysten toiminta
 • Kysymysten toimintatapa: määrittelee, miten kysymykset tentissä toimivat. Asetus vaikuttaa ennen kaikkea siihen, miten opiskelijalle näytetään tentin pistetys, oikeat vastaukset ja palaute. Oletus on "palaute tentin lopuksi".
  • Palaute tentin lopuksi: opiskelijan tulee palauttaa koko tentti ennen kuin vastaukset arvioidaan ja hän saa nähdä pisteet, oikeat vastaukset tai palautetta tentistä.
  • Lisää tietoa muista Kysymysten toimintatavoista

Tuloksista näytetään opiskelijoille
 • Tulosten näyttämisen vaikuttaa valittu kysymysten toimintatapa (edellinen kohta). Valitse mitä tietoja ja milloin opiskelijalle näytetään tentin tuloksista.
 • Lisää tietoa eri vaihtoehdoista Tuloksista näytetään opiskelijoille
Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa
 • Voit rajoittaa pääsyä tenttiin salasanalla
Palaute kokonaisuudesta
 • Palaute kokonaisuudesta: Voit määritellä opiskelijalle näytettävän Suorituksen yleispalautteen Arvosanan raja -kohtiin määrittele prosentteina rajat, joiden sisälle sijoittuva tulos antaa tietynlaisen palautteen opiskelijalle. Kirjoita Palaute-kenttiin palautetekstit, esim. Hylätty/Hyväksytty.
Tallenna ja Näytä painikkeesta voit siirtyä Muokkaa tenttiä -sivulle lisäämään kysymyksiä tenttiin. Myöhemmin Muokkaa tenttiä-sivulle pääsee avaamalla tentti kurssin etusivulta ja avaa sen jälkeen Hammasrattaasta > "Muokkaa tenttiä".


3. Kysymysten lisääminen tenttiin

1. Voit lisätä kysymyksiä napsauttamalla sivulla olevaa Lisää-linkkiä:
 • Lisää kysymys... tee kysymys, joka myös lisätään tenttiin.
 • Kysymyspankista lisää kysymyspankissa oleva kysymys. 
 • Lisää satunnainen kysymys... voi lisätä satunnaisen kysymyksen haluamastasi kategoriasta (eli Kysymyspankissa olevista kategorioista).
Muokkaa-tenttiä sivu

2. Määrittele tentille arviointimaksimi. Tämä on hyvä olla sama kuin Pisteet yhtensä, koska Moodle skaalaa tentin kokonaispisteet automaattisesti valitun maksimiarvosanan mukaisesti.

Tämän jälkeen tentti on valmis. Hammasrattaasta mm. pääset esikatselemaan tenttiäsi, näkemään opiskelijoiden tuloksia ja arvioimaan käsin Essee-vastaukset.

Huomioitavaa:

Miksi en pysty enää muokkaamaan tenttiä kokeiltuani sitä Vaihda rooliin > opiskelija -tilassa?
Jos opettaja kokeilee tehdä opiskelijaroolissa tenttiä ja lähettää tentin arvioitavaksi, ei ole enää mahdollista muokata tenttiä tai lisätä tenttiin kysymyksiä. Kuitenkin yksittäisiä tenttikysymyksiä pääsee edelleen muokkaamaan. Ratkaisuna kannattaa kopioida tentti kurssin etusivulla (Muokkaustila päälle > Valitse tentin kohdasta Muokkaa > Kopioi). Tentin kopioinnissa suorituskerrat eivät kopioidu, mutta tentin asetukset säilyvät ja opettaja voi jatkaa kopioidun tentin muokkaamista.

Ongelman voi kiertää testaamalla tenttiä Esikatselu-tilassa. Tämä tehdään seuraavasti: siirry ko. tentti-aktiviteettiin > klikkaa Esikatsele tenttiä > testaa tehdä tentti.