Moodle-ohjeet opettajalle (Oulun korkeakoulujen Moodle)

10. Aktiviteetit

10.1. Tehtävä

Tehtävä-aktiviteetilla opettaja voi antaa tehtävänannon ja opiskelijat palauttaa tehtäviä opettajan arvioitavaksi. Opiskelijan palauttama tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, mutta ei toisille opiskelijoille. Opettajan antama arviointi ja palaute tallentuvat Tehtävä-aktiviteettiin opettajan ja kyseisen opiskelijan nähtäväksi.

Jos opettaja haluaa, että opiskelijat näkevät toistensa tehtävänpalautukset, esim. vertaispalautetta varten, tehtävä kannattaa toteuttaa Keskustelualue-aktiviteetilla.

Oletuksena opiskelijat palauttavat yksilötehtäviä. Jos opiskelijat palauttavat ryhmätehtäviä, opettajan tulee ensin luoda ryhmät Moodle-kurssilla ja opiskelijan on kuuluttava johonkin ryhmään. Ryhmän voit luoda Hallintatyökalujen Osallistujat linkistä > Hammasratas > Ryhmät > Luo ryhmä.
Ryhmävalinta voidaan toteuttaa esim. Ryhmävalinta -aktiviteetilla, jolloin opiskelija valitsee itse ryhmän. Opettaja voi myös manuaalisesti jakaa opiskelijat ryhmiin Ryhmät-sivulla.

Tehtävän lisääminen Moodlessa

 1. Valitse Hallintatyökaluista "Muokkaustila päälle".

  Muokkaustila päälle

 2. Klikkaa osion oikeassa alareunassa "Lisää aktiviteetti tai aineisto" > valitse Tehtävä > Lisää.

 3. Määrittele tehtävän asetukset:
  1. Nimeä tehtävä. Nimi näkyy kurssin etusivulla. 
  2. Kuvaus: Kirjoita tehtävänanto opiskelijoille
  3. Liitetiedoston voi tarvittaessa lisätä mukaan tehtävän ohjeisiin.
  4. Saatavuus: Määrittele aikaväli, jolloin opiskelijoiden on palautettava tehtävä. Jos haluat tehtävän olevan jatkuvasti avoinna, poista rastit Ota käyttöön -ruuduista.
   Huom. jos et määrittele myös ehdotonta takarajaa palautuksille, voivat opiskelijat palauttaa töitään myöhässä. Myöhässä tulleet palautukset merkitään kuitenkin punaisella, joten opettaja voi tehtävän arvioinnissa helposti huomioida myöhästymiset.
  5. Voit asettaa Moodlen lähettämään sähköpostitse muistutusviesti tehtävänpalautusten arvioinnista. 
  6. Palautusmuodot: Valitse, miten opiskelijat palautavat tehtävän:
   • Verkkoteksti: Opiskelijat kirjoittavat tekstiä suoraan tekstieditoriin tehtävä-sivulla
   • Tiedostojen palautus: Opiskelijat palauttavat tiedostoja
   • Verkkoteksti ja tiedostot: Opiskelijat voivat palauttaa tiedostoja ja kirjoittaa verkkotekstiä tekstieditoriin.

  7. Jos opiskelijat kirjoittavat tehtävänpalautuksena verkkotekstin, voit asettaa samamäärän ylärajan tekstin pituudelle.
  8. Valitse palautettavien tiedostojen enimmäismäärä ja suurin sallittu koko.
  9. Voit määrittää sallitut tiedostomuodot.


  10. Palautemuodot: Opettaja voi antaa opiskelijoille palautetta tehtävästä eri tavoin:
   • Palaute: opettaja voi kirjoittaa sanallista palautetta arvioinnissa (jos ei ole valittuna, opettaja voi antaa vain numeerisen arvosanan).
   • Kommentoitava PDF: opettaja voi kommentoida tehtäviä selaimessa ja tallentaa kommentit osaksi PDF-tiedostoa. Kommentointi tehdään selaimessa, muita sovelluksia ei tarvita.
   • Arviointitiedosto: Opettaja voi ladata arviointitiedot tiedostona itselleen, kirjata arviointeja tiedostoon ja palauittaa arvioinnit tiedostona Moodleen.
   • Palautetiedosto: Opettaja voi ladata palautetiedostoja samalla kun merkitsee tehtäviä. Tiedostot voivat olla esim. tekstiä tai ääntä.

  11. Näytetäänkö opiskelijalle Lähetä arvioitavaksi -painike, jolla hän kertoo, että tehtävä on valmis, eikä voi palautta enempää tiedostoja.
   Tehtävä lukkiutuu, ja vain opettaja voi palauttaa sen keskeneräiseksi.
  12. Jos opiskelijat palauttavat ryhmätöitä, näytetäänkö painike, jolla opiskelija kertoo osallistuneensa ryhmätyön tekemiseen.  13. Ryhmäpalautuksen asetukset: Palauttavatko opiskelijat ryhmätöitä? Jos palauttavat, opiskelijat tulee jakaa ryhmiin Moodlen Ryhmät-toiminnolla.
  14. Jos EI, ryhmän tehtävä katsotaan palautetuksi, kun kuka tahansa ryhmän jäsenistä klikkaa tehtävän palautuspainiketta. Jos KYLLÄ, kaikkien ryhmän jäsenten on klikattava tehtävän palautus-painiketta, jotta tehtävä on palautettu.
  15. Jos KYLLÄ, niin opettajan sähköpostiin lähetetään ilmoitus, kun opiskelija on palauttanut tehtävän.  16. Arviointi: Voit arvioida opiskelijoiden tehtävän-palautukset valitsemasi asteikon mukaan: Pisteet (numeerinen), Asteikko (usein sanallinen asteikko), Ei arviointia.
  17. Jos käytät numeroarviointia (pisteet), laita tähän tehtävän maksimiarvosana/-pisteet.
  18. Valitse arviointimenetelmä:
   • Yksinkertainen, suora arviointi: voit antaa arvosanan ja sanallista palautetta. 
   • Arviointimatriisi: voit tehdä arviointimatriisin, jossa asetat kriteereitä eri pistemäärille.
   • Arviointifraasit: voit tehdä ja tallettaa etukäteen arviointilauseita, joita hyödynnät arvioinnissa.
  19. Jos haluat tehtävälle hyväksytyn suorituksen rajan, laita alin hyväksytty arvosana/pistemäärä tähän.

  20. Ryhmämoodi: Halutessasi voit asettaa ryhmämoodiksi Erilliset ryhmät tai Näkyvät ryhmät. Esimerkiksi usean opettajan kurssilla ryhmätoiminnot kannattaa ottaa käyttöön, jos tehtävänpalautusten arviointeja tehdään ryhmäkohtaisesti. Tällöin kunkin opettaja voi valita näkyväksi vain oman ryhmänsä tehtävänpalautukset.  21. Rajoita pääsy: Halutessasi voit asettaa rajoituksen / edellytyksen, joka tulee olla suoritettuna, jotta tehtävä näkyy Moodlessa opiskelijalle.
  22. Halutessasi voit asettaa opiskelijoiden suoritusten seurannan. (ks. Opiskeljoiden suoritusten seuranta)
  23. Tallenna lopuksi.