Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta määrittelee YEK:n tavoitteeksi lääkärin perehtymisen mm. perusterveydenhuollon lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään. Asetuksen mukaan YEK:n suorittamiseksi lääkärin tulee suorittaa koulutusyksikön järjestämä tai hyväksymä vähintään 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus, joka perehdyttää terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään. 


Kurssin oppimistavoitteet: 

- hahmottaa suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän rakenne
- tunnistaa ja hahmottaa suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä lääkärin näkökulmasta
- oppia tavanomaisten asiantuntijalausuntojen tekeminen perusterveydenhuollossa
- tietää potilaan asema ja oikeudet sekä siihen liittyvä lainsäädäntö
- tuntea käytännöt: tietosuoja terveydenhuollossa 
- tuntea perusperiaatteet omavalvonnasta sekä terveydenhuollon ammattihenkilön ohjauksesta ja valvonnasta.