Kurssilla perehdytään kivirakenteisten rakennusten, erityisesti asuinkerrostalojen korjausteknisiin kysymyksiin sekä korjauksen suunnitteluprosessin läpivientiin. Luennoilla käsitellään myös rakennushankkeen toteuttamisprosessia omistajatahon näkökulmasta sekä päätöksentekoprosessia korjaushankkeeseen ryhtymiseksi. Kurssilla paneudutaan erityissuunnitelmien, kuten rakenne- ja taloteknisten suunnitelmien, yhteensovittamiseen ja suunnittelun vastuukysymyksiin. Harjoitustyönä on parityönä tehtävä asuinkerrostalon perusparannussuunnitelma, johon sisältyy erityisesti taloteknisten järjestelmien, yhteistilojen, vesikattojen, julkisivujen ja parvekkeiden korjausta sekä hissien sijoittamista. Harjoitustyössä painottuu toiminnallisuuden, energiatalouden ja mm. esteettömyyden huomioonottaminen. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet toimia tyypillisen asuinkerrostalon perusparannushankkeen suunnittelijana noudattaen kestävän kehityksen periaatteita.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää kiviaineisen rakennuksen yleisimmät vaurioitumismekanismit. Opiskelija osaa analysoida eri korjaustapojen vaikutuksia rakennuksen toimintaan ja arkkitehtuuriin. Hän osaa valita korjaustoimenpiteitä niiden vaikuttavuuden perusteella ja suunnitella turvallisen sekä esteettömyyttä ja energiataloutta kohentavan perusparannuksen. Opiskelija tuntee asunto-osakeyhtiömuotoisen kerrostalon korjaussuunnitteluprosessin vaiheet ja osaa arvioida prosessin vuorovaikutteista luonnetta sekä rakennuksen omistusmuodon suunnittelulle asettamia haasteita. Lisäksi opiskelija tunnistaa asuinkerrostalokantamme korjausvelan. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää myös arkkitehdin roolin, tehtävät ja vastuut rakennushankkeen pääsuunnittelijana korjaushankkeissa.