Tavoitteena on antaa opiskelijoille perustason ymmärrys mineraaliesiintymien hyödyntämisessä käytettävistä teknisistä ratkaisuista, sekä yleisimmistä kaivossuunnittelun ja kivenlouhinnan menetelmistä, erilaisista kaivostoiminnan tukitehtävistä, kuten esiintymien kannattavuusselvityksistä, ympäristöselvityksistä ja kaivostoiminnan työturvallisuusta.