Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -koulutuksen lukuvuoden 2021-2022 ympäristö