Vaativien nykyaikaisten puurakennusten suunnittelua käsittelevät kurssit maisteriopiskelijoille ja täydennyskoulutettaville arkkitehtuurin ja rakennetekniikan aloilta.