Kurssilla kerrataan terveyskeskuslääkärin työn kannalta keskeisiä asioita keuhkosairauksista mukaan lukien spirometrian tulkinta ja inhalaatiolääkkeet. Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tulkita spirometrian ja PEF-seurannan, osaa diagnosoida ja hoitaa astman ja keuhkoahtaumataudin, hallitsee obstruktiivisten keuhkosairauksien hoidossa käytetyt inhalaatiolääkkeet, ja hallitsee astman ja keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen sekä keuhkokuumeen hoidon periaatteet.

Sisältö:

• Spirometrian ja PEF-seurannan suorittaminen ja tulkinta
• Astman diagnostiikka ja hoito
• Keuhkoahtaumataudin diagnostiikka ja hoito
• Inhalaatiolääkkeet astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa
• Astman ja keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe ja keuhkokuumeen hoito virtuaalisten potilastapausten avulla