Koulutus on osa valtakunnallista maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamaa vesiosaamisen kehittämishanketta. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista. Hankkeessa järjestetään vuosien 2020–2022 aikana neljä koulutusmoduulia, joista tämä hydrologian ja hydrauliikan moduuli on ensimmäinen. Tervetuloa mukaan!