Arvioimaan! hankkeessa tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön arviointiosaamisen kehittymistä sekä tutustutetaan heitä arvioinnin eri tasoihin. Toimivan arvioinnin avulla on mahdollista selvittää toteutuvatko varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja missä ovat keskeisimmät kehittämisen paikat.