Leikkikipinää IV -hankkeessa hypätään varhaiskasvatuksen ydinalueeseen - leikin maailmaan ja mahdollisuuksiin!  Hankkeessa tuetaan varhaiskasvatuksen ja  esiopetuksen henkilöstön osaamista leikin havainnoinnissa ja arvioinnissa, tukemisessa ja kehittämisessä. Leikkiteemaisen koulutuksen avulla voidaan myös tukea tunnetaitokasvatusta ja ja osallisuuden huomioimista työssä lasten kanssa. Lisäksi koulutukset tukevat erityisesti varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman käyttöä ja soveltamista. Koulutukseen osallistujat pääsevät kehittämään leikkiä ja valitsemaansa oppimisen aluetta rinnakkain oman lapsiryhmänsä arjessa.