Opetushallituksen rahoittama Nyt tarvitaan tukea Lapsen tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa II -koulutus on varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on ohjata ymmärtämään ja tunnistamaan lapsen tuen tarpeita yhä paremmin. Sekä tarjota työvälineitä käytettäväksi ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen antamiseen varhaiskasvatusryhmän arjessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön havaitessa lapsen haasteet ja tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eivät ongelmat ehdi kasvaa. Näin turvataan se, että lapsi voi saada mahdollisimman kattavasti tarvitsemansa tuen ja olla osana omaa varhaiskasvatusryhmäänsä.