Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä on perusopetuksen opetushenkilöstö. Koulutuksesta saa parhaan hyödyn, jos samasta työyhteisöstä ilmoittautuu useampi henkilö.

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat teoriassa ja käytännössä STEAM ja Maker -oppimiseen ja -opetukseen. Koulutuksessa Maker-oppiminen liitetään osaksi opetussuunnitelman monialaisia STEAM-oppimiskokonaisuuksia hyödyntäen esimerkiksi digitaalista valmistamista. Lisäksi pyritään kehittämään valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida aidosti yhteisöllisiä, opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia ja eri oppiaineita yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia. Koulutuksen aikana osallistuja suunnittelee ja testaa kehittämäänsä oppimiskokonaisuutta.

Miten?

Koulutus sisältää viisi opetuspäivää. Päivissä annetaan asiantuntijamentoroinnin, tekemällä oppimisen ja vertaistyöskentelyn kautta eväitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
Käsiteltäviä sisältöjä ovat:

- STEAM ja Maker -kulttuuri perusopetuksessa

- Yhteisöllinen ja itsesäätöinen oppiminen sekä arviointi tekemisen kulttuurissa

-  Opettajuus ja oppimisympäristöt STEAM-kontekstissa

 

Koulutuksen opetuspäivät

ETÄTOTEUTUS Maanantai 24.8. klo 10-16: Suunnittelu ja pedagogiset ratkaisut / Sari Harmoinen
ETÄTOTEUTUS Tiistai 22.9. klo 10-16: Yhteisöllinen oppiminen ja ongelmanratkaisu / Pirkko Siklander ja Niina Impiö
ETÄTOTEUTUS Keskiviikko 14.10. klo 10-16: Opettajuus ja oppimisympäristöt / Susanna Kaitera
Toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin Torstai 12.11. klo 10-16: Flipped Classroom - Värkkäily (maker oppiminen) ja design oppiminen / Jari Laru
Toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin Maanantai 7.12. klo 10-16: Päätös ja arviointi / Sari Harmoinen

 

Koulutuksen rahoittaa OPH. Oikeudet muutoksiin pidätetään.