Kevään 2024 itsenäisesti suoritettava Atomifysiikan kurssi.