Kurssin harjoitustyönä laaditaan kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma / historiallisen miljöön suojeluatlas, arvottaminen ja kehittämissuunnitelma opiskelijan valitsemasta kohteesta alueella. Luennoilla käsitellään rakennetun kulttuuriperinnön suojelun historiaa ja teoriaa, lainsäädäntöä ja kansainvälisiä suosituksia sekä rakennetun ympäristön hoidon perusteita ja rakennussuojelun käytäntöä. Kurssisisältö muodostaa kokonaisuuden, jossa luennot liittyvät harjoitustyöhön.