Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: tarkastella aluekehitystä ja aluepolitiikkaa hyödyntämällä yhteiskuntamaantieteen ja poliittisen maantieteen lähestymistapoja ja käsitteitä. Arvioida ja tarkastella kansallisia ja Euroopan unionin aluekehittämisen mekanismeja ja aluepolitiikkaa erilaisten alueiden ja kaupunkien näkökulmasta sekä erilaisten toimijoiden osallisuuden näkökulmasta. Arvioida ja tulkita käytännön aluekehitysdokumentteja ja aluepoliittisia ohjelmia kriittisesti ja käsitteellisesti. Arvioida ja soveltaa keskeisten aluekehittämisohjelmien ja aluekehitysprojektien suunnittelun lähtökohtia.

Kurssi syventää opiskelijan tietoja ja taitoja aluekehityksen ja aluepolitiikan erikoistumisalalla. Kurssilla tarkastellaan yhteiskuntamaantieteen käsitteitä ja niiden soveltamista aluekehityksen ja ‐politiikan alalla. Opiskelijat tarkastelevat luentojen tarjoamien teoreettisten ja käsitteellisten viitekehysten kautta ajankohtaisia kaupunkialueiden ja maaseutumaisten alueiden kehityksen ilmiöitä ja dynamiikkaa. Kurssin harjoitustyö sisältää aluekehittämishankkeen suunnitteluun perehtymistä.