Arkkitehtuurin 2. vsk:n opinto-ohjelmaan kuuluva Nark I - maja tehtävään perustuva harjoitustyö.
Harjoitustyönä suunnitellaan rankorakenteinen pientalo. Kurssin tavoitteena on paneutua puurakenteisen pientalon rakennusopillisiin, -teknisiin ja -taloudellisiin kysymyksiin, rakennusosiin ja rakennustapoihin.