Koulutuksessa perehdytään lapsilähtöiseen kirjoittamiseen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti sekä perehdytään kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. Koulutus koostuu verkkoluennosta, verkkoklinikasta, videoalustuksista ja oppimistehtävistä. Koulutettavien työskentelyä ohjataan vuorovaikutteisesti verkkoympäristössä vasun kirjoittamiseen liittyvien oppimistehtävien ja verkkoklinikan välityksellä.

Tavoitteena on

  • ohjata varhaiskasvatuksen henkilöstöä lapsen vasun laatimisessa,
  • perehtyä lapsen kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin järjestelyihin,
  • oppia asettamaan yksilöllisiä, selkeitä, realistisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita oppimiselle sekä
  • tuoda huoltajan ja lapsen osallisuus sekä lapsen oma ääni näkyväksi vasun teksteissä.