Ohjelmoimalla osalliseksi - Digitaalista tasa-arvoa ohjelmoinnin keinoin -täydennyskoulutuksen verkkoympäristö.