Tällä kurssilla syvennytään lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Jakaannumme pienryhmiin, joissa työskennellään koko koulutuksen ajan. Avaamme aina yhden jakson kerrallaan, jotta pysymme samassa tahdissa. Opiskelun iloa!

Webinaarien aikataulut ja aiheet

Aloituswebinaari: to 8.9. Klo 14.30-15.30

1. sisältöwebinaari: to 15.9.2022 klo 14.00-15.30 Tunteiden teoriaa & tunteet oppiminen

2. sisältöwebinaari: to 22.9. klo 14.00-15.30 Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen

3. sisältöwebinaari: ke 12.10. klo 14.00-15.30 Tunnetaidot, itsesäätely sekä niiden kehittyminen & rauhoittumis- ja stressinsäätelytaidot arjessa

4. sisältöwebinaari: ke 2.11. klo 14.00-15.30 Tunnetaidot monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa

5. sisältöwebinaari: to 24.11. klo 14.00-15.30 Toimintakyky & voimavarat  ja vahvuudet

Päätöswebinaari: to 8.12. klo 13.00-15.30