Perusopetuksen henkilöstölle suunnattu 6 op laajuinen täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on ohjata ala- ja yläkoulunopettajia tukemaan oppilaiden hyvinvointia positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen opetuksen keinoin.