Toisen asteen ammatillisen koulutuksen henkilöstölle suunnattu 5 op laajuinen täydennyskoulutus.

Kolmeen eri osioon jaetussa koulutuksessa osallistujia ohjataan tunnistamaan ja tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä tuen tarpeita sekä kiinnittämään huomiota omaan jaksamiseensa opettajina.

Tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta erityisen tuen tarpeesta, tukea heidän omien toimintatapojensa kehittymistä tuen näkökulmasta sekä antaa eväitä haastavassa arjessa jaksamiseen.