Arvioimaan! III koulutuksessa tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja johdon arviointiosaamisen kehittymistä sekä tutustutaan arvioinnin eri tasoihin. Toimivan arvioinnin avulla on mahdollista selvittää toteutuvatko vasussa määritellyt tavoitteet ja löytää keskeiset kehittämiskohteet.