Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tavallisimpien keuhko- ja infektiosairauksien diagnostiikan, epidemiologian ja hoidon sekä palliatiivisen hoidon perusterveydenhuollon tasolla. Opiskelijan osaa myös tavallisten keuhko- ja infektiosairauksien osalta erikoissairaanhoitoon lähettämisen aiheet ja niiden hoitojen pääperiaatteet, joita annetaan vain erikoissairaanhoidossa. Opiskelija hallitsee myös tupakkavieroituksen, infektioiden torjunnan ja epidemioiden hallinnan pääperiaatteet sekä tunnistaa infektio- ja keuhkosairauksien hätätilanteet ja tuntee niiden päähoitolinjat. Lisäksi opiskelija osaa hakea Kansaneläkelaitoksen lääkekorvattavuuksia tavallisissa keuhkosairauksissa ja osaa epäillä, todeta ja hoitaa työperäisiä keuhko- ja infektiosairauksia perusterveydenhuollon tasolla. Opiskelijan tulee myös osata epäillä ja tunnistaa harvinaisia keuhko- ja infektiosairauksia ja lähettää niitä sairastavat potilaat erikoissairaanhoitoon.